Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Meny
Norsk | English
Søk

Teknas CO2-konferanse 2020

Skriv ut

Tirsdag 14 januar 2020

08:30

Registrering

09:00

Velkommen

09:03

Møteleder Torund Bryhn, Beyondacronyms

09:05

Åpning

Lise Lyngsnes Randeberg, President i Tekna

09:15

Representanter fra ungdomspartiene

Kan Norge nå klimamålene uten CCS?

09:30

Hva gjør regjeringen for at Norge skal nå sine klimamål?

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen

10:00

Status i arbeidet med fullskala CCS? Planer fremover

  • H vordan jobbes det med et europeisk samarbeid og økonomisk satsing?
  • Gevinstrealisering DG3 foreløpige konklusjoner før investeringsbeslutning

Bjørn Haugstad, Olje. og energidepartementet, OED

10:25

Pause

10:50

Viktigheten av å gjennomføre CCS for Europa og Norge

Direktør for politikk Mari Sundli

11:10

Hvorfor har Europa begynt å bry seg om CCS?

Olav Øye, Bellona

11:30

Lunsj

12:30 - 16:00

Muligheter og utfordringer knyttet til et fremtidig CCS-marked

Ingvill Ombudstvedt, IOM Law

13:00

Klimabudsjett - hvordan få et statsbudsjett i tråd med 1,5 graders målet?

Harald Riekels, Civita

13:30

Paneldebatt

Ledet av Torund Bryhn

14:00

Pause

Rammevilkår

14:30

Kriterier og støttemuligheter for CCS i EU

TBA

14:55

Hvor billig kan vi få CCS?

  • Potensial for kostnadsreduksjoner og kostnadsdrivere, og kanskje en langsiktig utrulling med en technology roadmap

Kåre Helle, DNV GL

15:20

Northern Lights – Realizing full-scale in Norway

Christel Lamdon, Northern Light Project

15:45

Pause

16:15

Karbonfangst hos Norcem – status og veien videre

  • Type teknologi, planer fremover og flaskehalser

Per Brevik, Prosjektleder Heidelberg Betong

16:35

Karbonfangst på Klemetsrud

  • Type teknologi, planer fremover og flaskehalser

Jannicke Bjerkås, Prosjektleder Fortun Varme

16:55

Status Eyde klyngen

Lars Petter Maltby

17:15

Status Borg CO2

Pål Mikkelsen, Prosjektleder

17:30

Oppsummering dag 1 ved møteleder Torund Bryhn

Onsdag 15 januar 2020

Hydrogensamfunnet kommer det?

08:30

Equiors planer på Hydrogen

Per Sandberg, Equinor

09:00

Fornybar hydrogen - et viktig bidrag til å stoppe klimakrisen

Bjørn Simonsen, NEL

09:25

Hydrogenverdikjeder – muligheter og utfordringer

Øystein Ulleberg, Forskningsleder, IFE

09:50

Pause

10:15

Nano teknologi med CO2

Jan B Sagmon, Carbon Solutions

10:40

CCU og hvordan fange CO2 ved dyrking av marine mikroalger

Renate D. Osvik, Finnfjord

11:05

CO2 fra avfallshåndtering til drivhus i Nederland

Oscar Graff, Aker Solutions ASA

11:30 - 16:00

CO2 er mer enn en klimatrussel; Hvordan kan CCSU bli Norges nye teknologieventyr?

Richard Heyn, Seniorforsker i SINTEF

12:00

Lunsj

Teknologi

13:00

CO2 lagring; Hva har vi lært på Sleipner og Snøhvit

Anne-Kari Furre, Equinor

13:30

Large-scale cost-effective storage: How can R&D help speed it up?

Phillip Ringrose, Equinor

14:00

Norsk forskning sett i lys av aktiviteter i EU

Aage Stangeland, Norges Forskningsråd

14:30

Pause

15:00

Transport og flow assurance

NN, Northern Light Project

15:25

Membranseparasjon av naturgass

TBA

15:45

Teknologisenter Mongstad (TCM): Det finnes flere teknologier for CO2-fangst som brukes.

  • Det finnes flere teknologier for CO2-fangst som brukes
  • Trenger vi fortsatt verdens største senter for testing av karbonfangstteknologi i Norge?

Ernst Petter Axelsen, Adm. direktør i TCM

16:10

Oppsummering og avrunding av konferansen

Torund Bryhn, Biondacronym

16:15

Vel Hjem