Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Meny
Norsk | English
Søk

Teknas CO2-konferanse 2020

Teknas konferanse fremmer viktigheten av CCS

CCS og industriell vekst

Hvis Norge skal være med på utviklingen som kommer til å finne sted nå, så må Norge ta en aktiv rolle. Vi kan bygge hele verdikjeden fra fangst av CO2 fra utslipp fra industri og helt ut til lager i Nordsjøen. Norske industri- og teknologimiljøer har jobbet i mange år med teknologiske løsninger innen CCS og er en pådriver internasjonalt knyttet til potensialet for å lagre CO2 fra Europa under Nordsjøen. Prosjektet Northern Light er et godt eksempel på dette.

CO2 -håndtering er mulig og aktuelt for all prosess- og avfallsindustri, for hydrogen fra naturgass samt for kullkraftproduksjon. CO2 er også en ressurs og vil være en grønn industriell vekstmulighet for Norge. Mange er allerede i gang.

Virkeligheten om CCS

Det er internasjonal enighet om at CCS er en nødvendig klimateknologi for å redusere globale klimagassutslipp og for å nå internasjonale klimamål.

CCS fremmer det grønne skiftet og styrker arbeidsplasser Karbonfangst og -lagring er et stort teknologi- og næringsutviklingsprosjekt, en del av det grønne skiftet, et viktig element i veikartet fra norsk prosessindustri og et vesentlig globalt klimatiltak. Her har Norge et stort fortrinn med prosjekter som har pågått i flere år.

Konferansen tar opp klimapolitiske aspekter og rammebetingelser på dag 1. Dag 2 handler om teknologi, industrielle muligheter og en grønn vekstmulighet for Norge.

Programmet er under utvikling og vil bli publisert primo oktober 2019.