Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Meny
Norsk | English
Søk
14.–15. jan. 2020

Velkommen!

Det er internasjonal enighet om at CCS er en nødvendig klimateknologi for å redusere globale klimagassutslipp og for å nå internasjonale klimamål. Konferansen har som mål og speile Norges rolle i CCS arbeidet både nasjonalt og internasjonalt.

Program

Konferansens åpningssesjon fokuserer på ulike klimapolitiske spørsmål fra ulike aktører.

Videre har konferansen fokus på teknologisk status ved pågående prosjekter både nasjonalt og internasjonalt, også innen innen forskning. 

For Norge kan dette bli nytt industrieventyr.

Målgruppe

En årlig møteplass hvor teknologer, industri, forskning og virkemiddelapparatet møtes for å dele erfaringer og diskutere veien fremover.

Konferansen, som er inne i sitt 16 år, samler alle de viktigste aktørene som jobber innen fagområdet CCS, teknologi, regelverk, forskning, kommersialisering samt juridiske og finansielle spørsmål og aktører som bygger en klimanøytral industri.