24. mars
kl. 19:00–21:00

Tekna X er vår nye formidlingsserie av spennende temaer som opptar unge. Vi gjør det ukjente kjent i høyt tempo med sosial ramme. Hvert innlegg varer maks 8 minutter, dette gir deg mye ny kunnskap på kort tid – også ting du ikke visste du lurte på. Denne kvelden er temaet et "fossilfritt Vestland." Etter siste innlegget blir det ølsmaking med 7 Fjell Bryggeri.

Meld meg på

På Tekna X treffer du flere interessante personer med brennende interesse for å løse klimautfordringene vi står ovenfor.

  • Hva gjør fylkeskommunen for å oppfordre næringslivet til å fokusere på klima og miljø?

  • Hvilken fremtid har egentlig havvind?

  • Hvorfor snakkes det så lite om energieffektivisering? Og hvorfor er det nødvendig?

Se det spennede programmet her

Påmelding

  • Arrangementet er åpent for alle.
  • Alle må melde seg på og krysse av om de skal delta på foredraget eller om de skal delta på foredrag + ølsmaking.

Priser

  • kr 0,00 Deltakelse på Tekna X foredraget
  • kr 100,00 Tekna medlemmer, Deltakelse på Tekna X foredraget + ølsmaking
  • kr 200,00 Ikke Tekna medlem, Deltakelse på Tekna X foredraget + ølsmaking

Velkommen til en lærerik og sosial kveld på Ole Bull-huset!

Finn frem:

Øvre Ole Bulls plass 3
Skriv ut

19:10 - 19:18

Operasjon Nullutslepp 2030

Hvordan kan samarbeid på tvers av sektorer bidra til å nå målet om et fossilfritt Vestland? Vi vil se på et veikart for at kommuner og Vestland fylke kan bli fossilfrie i 2030: Fossilfri energi, fossilfri transport, fossilfrie havner/maritim sektor og grønne næringsmuligheter.

Foredragsholder: Helene Frihamme har siden 2014 ledet nettverket Klimapartnere Vestland og hatt ansvar for utrulling av Klimapartnere nasjonalt. Hun brenner for å skape nullutslippsamfunnet, med spesielt fokus på strategisk samfunnsansvar og internasjonale forretningsmuligheter.

19:20 - 19:28

Et desennium med klimakutt

Vi skal se hva et fossilfritt Vestland egentlig innebærer, og hvordan fylkeskommunen ser for seg veien fra der vi er i dag, til dit vi vil være i 2030.

Foredragsholder: Sølve Sondbø, seksjonsleder grønn vekst, klima og energi, Vestland fylkeskommune

19:30 - 19:38

Kunnskap som kutter utslipp

I Greensight jobber vi målrettet med å få til rask innfasing av nullutslippsløsninger, samtidig som vi hjelper bedrifter gripe nye muligheter som følge av omstillingen. Blant mye annet samarbeider vi med Klimapartnere om å kartlegge og synliggjøre status på utslippskutt i Vestland.

Foredragsholder: Hilde Holdhus, CEO, Greensight AS

19:40 - 19:48

Northern Lights – en kopernikansk vending for CCS i Europa

Northern Lights representerer transport- og lagringsdelen av det norske fullskala CCS prosjektet. CO2 vil bli fanget ved to industrielle anlegg i Oslofjorden, Fortums avfallsanlegg og Norcems sementfabrikk, og flytende CO2 vil bli lastet over på skip for transport til et mellomlagringsanlegg vestkysten. Herfra vil CO2 bli transportert via en rørledning til en injeksjonsbrønn i Johansen-formasjonen i Aurora (EL-001) lisensen, for deretter å bli injisert og permanent lagret ca. 3000 meter under havbunnen. Northern Lights prosjektets design muliggjør at en rekke industrielle anlegg i Europa vil kunne realisere karbonfangst og lagring, og dermed kutte sine CO2-utslipp for at enkeltland skal kunne levere på sine forpliktelser i Parisavtalen.

Foredragsholder: Emil Yde Aasen,til daglig med å utvikle CCS til en fremtidig industri for Norge og våre tre partnere Equinor, Shell og Total.

19:50 - 19:58

Havvind – en viktig brikke i klimapuslespillet

Norge har store vindressurser, men ligger langt etter resten av Europa og Verden når det gjelder satsningen på havvind. Likevel vil havvind være et viktig satsningsområde for Vestlandet for å nå målet om å bli fossilfri region. Nøkkelpunktene er verdiskapning og omstilling – for å lykkes med et grønt skifte trenger vi å samle oss om teknologi som gir lavere utslipp og samtidig skaper gode arbeidsplasser. Havvind er mer enn en dråpe i havet!

Foredragsholder: Annette Fagerberg Stephansen er forskningsleder for gruppen Digitale Systemer hos NORCE Teknologi, leder forskningsnettverket for offshore vind NORCOWE, og er prosjektleder på det nyoppstartede offshore vind prosjektet CONWIND som er et samarbeid med Kina.

20:00 - 20:08

Størst i Norge på elektrifisering – hvordan gi fart til omstillingen fra fossilt til fornybart?

BKK har satt en ambisjon om å bli størst i Norge på elektrifisering. Vi skal ta en rolle for å sette fart i overgangen fra fossilt til nullutslipp, vi skal utvikle nye forretningsmuligheter knyttet til elektrifisering – f.eks. hurtigladere, lading i borrettslag, landstrøm, grønt hydrogen og fossilfrie byggeplasser. Hvordan kombinere forretningsutvikling og løsninger for klimakrisen?

Foredragsholder: Ingrid von Streng Velken er konserndirektør for Innovasjon og Utvikling i BKK, Vestlandets største fornybare energiselskap og har ansvar for BKKs nye forretning for å utvikle, bygge og drifte løsninger for nullutslipp; f.eks. ladeinfrastruktur for biler.

20:10 - 20:18

Hvorfor snakkes det så lite om energieffektivisering?

De tekniske løsningene finnes allerede, og det samme gjør målene om utslippskutt. Men hvordan oversetter vi ord til handling? Byggsektoren står for 40% av klimagassutslippene i landet vårt, hvordan kan vi kan oppnå store energibesparelser som kan tilrettelegge for det grønne skiftet - kun ved hjelp av motiverte mennesker med riktige redskaper i verktøykassen.

Foredragsholder: Sofie Osbeck, avdelingsleder, Entro bergen

20:20 - 20:28

Grøn områdeutvikling – korleis transformere nabolag til å bli nullutsleppsområde

Korleis vi kan transformere områder til nullutslepp for å være i tråd med Bergen kommunes 1.5-gradersmål. Med utgangspunkt i transformatorstasjonen til BKK på Montana,

Foredragsholder: Ørjan Kongsvik Aall, bærekraftsjef og klimarådgiver i Sweco

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: