24. jan.
kl. 19:00–20:30

Det innkalles til årsmøte i Tekna Romerike, torsdag 24. januar 2019, kl. 19:00.

Meld meg på

Beskrivelse

Møtet blir avholdt hos Garcon på Lillestrøm stasjon, møterom Siderommet.

Dagsorden:

  1. Åpning

  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

  3. Valg av møteleder og referent

  4. Årsberetning 2018

  5. Økonomi

  6. Valg

  7. Planlagte aktiviteter i 2019

Tekna Romerike har vanligvis seks arrangementer i løpet av året, faglige og sosiale. Det er relativt god oppslutning om disse. Styret av hovedsakelig lagt vekt på aktiviteter som har en tilknytning til Romerike.

Vi byr på enkel servering, så det er fint om du melder deg på, slik at vi får bestilt nok.

Finn frem:

Velkommen til Garcon på Lillestrøm stasjon, Jonas Lies gate 2