10. mars
kl. 14.00–19.00

Velkommen til seminar og årsmøte med Tekna Realfagslærerne, 10. mars 2023.

Meld meg på

Beskrivelse

Seminar

  • Omvisning på The Salmon i Oslo
  • Foredrag av statistiker og vitenskapsformidler Kathrine Frey Frøslie
  • Faglige og fagpolitiske foredrag og diskusjoner

Årsmøte

Saker som ønskes behandlet skal være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet avvikles. Sakspapirer til årsmøtet vil bli sendt deltakerne på e-post senest 2 uker før møtet. Etter årsmøtet samles vi til felles middag på Ingeniørenes Hus. Har du allergier vi skal hensynta? Opplys om dette ved påmelding, i feltet for tilleggsopplysninger.

Begrenset antall plasser

Etter påmeldingsfristen får du endelig bekreftelse på din deltakelse. Kvitteringen du mottar i etterkant av påmeldingen gjelder ikke som endelig bekreftelse.

Reiseutgifter

Tekna Realfagslærerne dekker medlemmers reisekostnader til og fra Oslo, med billigst og mest mulig miljøvennlig transport inntil kr. 2.000, fratrukket en egenandel på kr. 500. Hvis du ikke har tatt i bruk Teknas digitale reiseregningsløsning for tillitsvalgte, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen på reise@tekna.no. Ta vare på kvitteringer fra reisen til bruk i den elektroniske løsningen. Bruk av egen bil dekkes kun etter egen avtale med Tekna.

No show-avgift

Dette kurset har en no-show avgift, da vi ønsker å redusere matsvinn. Det vil si at om du ikke melder deg av innen 7. mars, eller ikke møter opp vil du måtte betale 200 kr.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Realfag og utdanning

Tekna-barna på Krigsmuseet

15. feb.
kl. 16.50–19.00

Realfag og utdanning

Rapportskriving i MOL

15. feb.
kl. 17.30–19.15

Realfag og utdanning

ToF-konferansen 2023

15.–16. mars
Arendal videregående skole avd Tyholmen, ARENDAL