11. okt.
kl. 17:00–19:30
Norsk Industri, OSLO

Tekna Olje og gass inviterer til møte med temaet "verdiskaping, kompetanse og fremtid". Velkommen til informasjonsutveksling og litt debatt. Møtet er åpent for alle interesserte – også ikke-medlemmer.

Meld meg på

Norsk petroleumsindustri har i snart femti år sikret en eventyrlig inntekt til det norske samfunnet som har lagt grunnlag for vår velstandsutvikling. Samtidig har petroleumsindustrien vært en motor for kompetanse- og teknologiutvikling for IT-, miljø- og fornybar industriutvikling.

Medlemsmøtet skal forsøke å gi et bilde av noen viktige prosesser som pågår hos sentrale samfunnsaktører.

Les fullt program i program-fanen.

Finn frem:

NHO-bygget, Middelthunsgate 27, Majorstua
Skriv ut

16:30 - 17:00

Registrering, kaffe og fingermat

17:00 - 17:10

Tekna Olje og gass ønsker velkommen og setter agendaen

  • Vi har grunn til å være stolte av industrien vår.
  • Olje og gass er kompetansemotor for IT, miljø, "fornybart" ++
  • Lang fremtidshorisont for olje og gass-næringen

Knut Aaneland, styremedlem Tekna Olje og gass

17:10 - 17:40

Norsk Industri Olje & Gass presenterer seg

  • De viktigste næringspolitiske sakene
  • Oslo-regionens betydning for olje og gass
  • Presentasjon av prosjektet "KonKraft Norsk Sokkel i Endring"

Bransjesjef O&G Runar Rugtvedt og KonKraft prosjektleder Ståle Tungesvik

17:40 - 18:10

Teknas næringspolitiske prioriteringer

Ivar H Kristensen, Generalsekretær Tekna

18:10 - 18:30

Pause, kaffe og pausemat

18:30 - 18:50

Tekna Olje og gass presenterer seg

  • Hva vi har gjort og hva anser vi som våre viktigste oppgaver fremover

Runar Østebø, styreleder

18:50 - 19:25

Paneldebatt med spørsmål/refleksjoner fra deltakerne

Moderator Knut Aaneland (Rugtvedt, Kristensen, Tungesvik, Østebø)

19:25 - 19:30

Avrunding

Knut Aaneland, styremedlem Tekna Olje og gass

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: