Tekna lederutvikling (GILA) gir deg praktisk ledertrening gjennom øvelser og konkrete verktøy levert av dyktige, inspirerende og erfarne veiledere.

Meld meg på

Bli bevisst i egen lederstil og videreutvikle dine lederferdigheter gjennom et engasjerende kursprogram:

 • Hva gjør deg til en leder som skaper gode resultater
 • Hvordan bli en leder som medarbeidere ønsker å jobbe for
 • Slik skaper du et team som leverer

Programmet går over 9 dager, fordelt på 4 samlinger, og vil gi deg nye perspektiver og innspill for å:

 • Øke din selvinnsikt i lederrollen – hvordan virker du på andre?
 • Bevisstgjøre din lederidentitet
 • Kartlegge og teste dine verdier i lederollen
 • Lære om betydningen av tillitsledelse – og hvordan lykkes
 • Styrke din endringskompetanse i omstillingsprosesser
 • Fremme dine kommunikasjonsferdigheter

Målgruppe

Teknas lederutvikling er tilpasset både deg som er ny i lederrollen, som ønsker å ta steget fra fagspesialist, eller allerede er i en lederstilling, enten på gruppe- eller mellomledernivå. Deltakerne er både fra privat og offentlig virksomhet.

Meld deg på her!

Program

 1. samling 10. - 12. sept: Hvordan er jeg som leder? – En bevisstgjøring
 2. samling 8. - 9. okt: Relasjonsledelse
 3. samling 5. - 6. nov: Meg og teamet mitt
 4. samling 5. - 6. des: Endringsledelse og kommunikasjon

Det blir lagt stor vekt på egenaktivitet, både individuelt og i grupper. Du får muligheten til å påvirke gjennom å dele egne erfaringer, og få innspill på det du ønsker å utvikle. Tekna ønsker å tilby deltakerne et annerledes lederutviklingsprogram, som både sikrer personlig utvikling, ny kunnskap og nettverk. Gjennom programmet utvikles gode relasjoner med andre ledere.

Reise, middag og overnatting dekkes ikke av kursavgiften. Kursdeltakere booker selv overnatting på konferansestedet.

PS: Begrenset antall plasser! De siste samlingene er blitt fullbooket lang tid i forveien. Meld deg på i dag!

Skriv ut

Forarbeid

I forkant av kurset vil du få tilsendt en link til en personlighetsprofil som du skal besvare.

1. samling - 10.-12.september

Jeg som leder

På første samling skal du jobbe med selvinnsikt og bevisstgjøring. Det handler om å utvide perspektiver gjennom å forstå og anerkjenne forskjelligheter gjennom forelesninger, praktiske oppgaver og erfaringsdeling

Læringsmål:

 • Øke din selvinnsikt

 • Bevissthet rundt din lederidentitet og dine verdier

 • Hvordan lede deg selv

2. samling - 8.-9.oktober

Relasjonsledelse

En leders hverdag handler om å gjøre andre gode og sikre resultatoppnåelse i tråd med virksomhetens mål og forventninger. Det betyr å utvikle gode relasjoner til alle interessenter i din virksomhet

Læringsmål:

 • Hvordan etablere tillit og gode relasjoner

 • Situasjonsbestemt ledelse og coachende lederskap

 • Emosjonell kompetanse i lederrollen

3. samling - 5.-6.november

Meg og teamet mitt

Som leder er du avhengig av å skape gode relasjoner til andre. Samling 3 blir en workshop med ulike aktiviteter der du blir bevisst hvordan du kan utvikle åpenhet, tillit og et godt samarbeidsklima. Det handler om selvinnsikt på gruppe- og teamnivå.

Læringsmål:

 • Å skape velfungerende team

 • Håndtering av forskjellighet og konflikt

 • Å løse komplekse problemer sammen

4. samling - 5.-6.desember

Endringsledelse og kommunikasjon

Som leder forventes det at du skal gjennomføre gode endringsprosesser. På denne samlingen skal vi jobbe med endringsprosesser i ulike faser og se på hva som hemmer og fremmer endring.

Læringsmål:

 • Hvordan skape oppslutning og håndtere motstand i endringsprosesser

 • Kommunikasjonsverktøy og endring

 • Øke din gjennomslagskraft i lederrollen

 • Agnethe Ellingsen

  Forfatter, foredragsholder, karriere- og lederveileder

  Agnelli AS

  Agnethe Ellingsen vil du treffe under alle samlingene. Hun har det overordnede ansvaret for GILA.
  Agnethe Ellingsen har ledererfaring fra Alcatel og Telenor og som fagdirektør i Mercuri Urval. Hun har siden 2005 har utviklet omfattende kompetanse innen organisasjons- og lederutvikling, karriereveiledning og lederutvelgelse. Agnethe er forfatter av suksessboken «100-dagerskoden, hvordan mestre ny lederrolle og unngå fallgruver» som har fått bred medieomtale. Hun har jobbet på tvers av bransjer, i både inn- og utland, og er en populær kurs- og foredragsholder. Hun har blant annet en MBA fra NHH og underviser i ledelsesfag på universitets- og høyskolenivå.

 • Martine Austad Langberg

  Seniorkonsulent endringsledelse

  GILA 1.samling har tema «Hvordan er jeg som leder? – En bevisstgjøring.» På denne samlingen møter du Agnethe Ellingsen og Martine Austad Langberg

  Martine har organisasjonspsykologisk fagbakgrunn og jobber som seniorkonsulent innen endringsledelse, lederutvikling og coaching. Hun er spesielt opptatt av hvordan ledere kan bidra til å styrke en organisasjons omstillingsdyktighet og evne til å tilpasse seg økte krav på en mer smidig måte. I sitt daglige virke jobber hun på tvers av bransjer og sektorer, både med individuell ledercoaching, teamutvikling og som fasilitator for storgrupper. Martine har en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen, hvor hun også har undervist innen blant annet arbeidsmiljø, konflikt og kommunikasjon.

 • Aksel Inge Sindig

  Psykolog og Partner

  Institutt for Psykologisk Rådgivning

  GILA 2.samling har tema «Relasjonsledelse». På denne samlingen vil du møte Agnethe Ellingsen og Aksel Inge Sinding.

  Aksel er klinisk psykolog og partner ved Institutt for Psykologisk Rådgivning (IPR). Han brenner for folkeopplysning gjennom kurs, foredrag og tekster om psykologiske temaer som følelser, relasjoner, emosjonell kompetanse, stress og psykisk helse i dagens samfunn.

  Han har tidligere jobbet med endringsledelse og kommunikasjonsstrategi i IT-sektoren, og bistår ledere og tillitsvalgte med rådgivning og individuell veiledning rundt vanskelige samtaler, konflikter og arbeidsmiljø.

  Han har blant annet vært fast spaltist i Aftenposten, samarbeidet med NRK TV og Radio, laget nettstedet følelseskompasset.no og gitt ut boka «Klok på følelser – det følelsene prøver å fortelle deg».

  Han har videreutdanning og spesialisering innen emosjonsfokusert terapi (EFT) og emosjonsfokusert ferdighetstrening (EFST), samt en rekke kurs i kognitiv og metakognitiv terapi.

 • Per-Magnus Moe Thompson

  Førsteamanuensis - Institutt for ledelse og organisasjon

  Handelshøyskolen BI

  GILA 3.samling har tema «Meg og teamet mitt». På denne samlingen vil du møte Agnethe Ellingsen og Per- Magnus Moe Thompson.

  Per-Magnus (PhD) er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI, der han forsker på ledelse, teamutvikling, og HR. Han er psykolog, og har ti års erfaring som kliniker og lederveileder. Han har også lang erfaring som konsulent, og jobber i dag med leder- og teamutvikling i konsulentselskapet Keiron. På BI underviser han både på Bachelor of Management, Master of Science og Executive MBA. Har har blant annet hatt kurset «Effektive team – innflytelse gjennom ledelse» siden 2010.

Sted 
Samlingene finner sted på idylliske Quality Hotel Leangkollen i Asker, kun 20 minutter fra Oslo og Drammen.

For deg som reiser kollektivt er det enklest å ta tog/flytog til Asker (omtrent 20 minutter fra Oslo, 45 minutter fra Gardermoen), og dermed taxi (ca. 5 minutter) videre derfra.

Tid 
Hver samling starter alltid kl. 10:00 første dag og kl. 0900 andre dag. Samlingene slutter alltid kl. 16:00 siste dag. 

Hva er inkludert i kursavgiften?
Kursavgiften inkluderer lunsj, pauseserveringer, kursmateriale og dokumentasjon.

Deltakelse på middag kommer i tillegg. Reise og overnatting dekkes ikke av kursavgiften.

Overnatting
Deltakere må selv bestille overnatting ved hotellet.

Tekna har avtalepris på kr 1270,- for rom/frokost. Bestilling av rom gjøres ved å sende en mail til irene.hermans@choice.no. Referer til Tekna og oppgi ønsket dato.

Vær oppmerksom på at rom kun holdes av frem til 3 uker før hver samling. Det blir ofte fullt på hotellet og vi oppfordrer til å gjøre bestillingen i så god tid som mulig.

Middag 
Deltakerne oppfordres til å være med på middagene arrangert på kveldene for å bli kjent med de andre deltakerne og for å ta del i det sosiale programmet. Bestill middag ved påmelding eller ved å sende e-post til kurs@tekna.no

Hva har Tekna lederutvikling (GILA) gitt deg som leder?

«GILA har gitt meg et knippe verktøy og metoder jeg kan benytte i min daglige lederjobb. De praktiske øvelsene som vi har gjennomført i gruppa har meget stor verdi og overføringskraft til reelle situasjoner.» (Deltaker våren 2016)

«Jeg har blitt flinkere til å kommunisere tydelig og sette meg mer inn i hvordan mottaker oppfatter deg som har blitt sagt slik at man kan kommunisere bedre.» (Deltaker våren 2016)

«Utrolig nyttig å komme sammen med andre ledere og bli coachet gjennom de samme utfordringene.» (Deltaker våren 2016)

«Det viktigste er bevisstgjøringen av rollen som leder! Den får du ikke beskrevet når du går inn i en lederstilling. Også var det mange gode tips og triks underveis. Spesielt med kommunikasjon og menneskets behov.» (Deltaker våren 2016)

«Bevisstgjøring av hvem jeg er og hvordan min oppførsel påvirker andre. (Deltaker våren 2016)

Andre tidligere uttalelser:

«GILA gir en god innføring i hva det innebærer å være leder, og har gitt meg økt bevissthet rundt lederrollen. Jeg synes totalt sett det har vært et veldig nyttig kurs og jeg har fått brukt erfaring derfra allerede

«Kurset passer de som er engasjerte og som ønsker en personlig vekst innen forståelse av de oppgaver som ligger til ledere. Meget godt gjennomført!»

«Veldig attraktivt forhold mellom pris og kvalitet

«Proft opplegg fra arrangør. Veldig gode rammer og godt gjennomført på alle måter. Jeg har hatt stort utbytte av programmet

«Kurset har gitt mersmak – jeg kommer til å gå videre med lederutvikling og muligens noe mer psykologi etterhvert

«Veldig bra kurs som tar for seg de fleste elementer i det å ha en ledende rolle. God basis for eventuelle utdypingskurs senere

«Har anbefalt GILA til min stedfortreder på min avdeling

 

Deltakerne på GILA kommer bl.a. fra:

Acergy  Plastal AS  Aker Solutions AS   Satelite Br.cast AS 
Avinor Flysikring AS SINTEF
Barco Fredrikstad AS Sirkula IKS
Bærum kommune  Skaun Kommune
Confirmit ASA SPT Group AS
Cowi AS Statens Kartverk Eramet AS
Data Respons AS  Statens strålevern
Golder Associates AS Statens Vegvesen FMC 
Helse Bergen HF Statens vegvesen Region sør
Helse Midt-Norge IT Statnett SF GE Energy AS 
HR Prosjekt AS Statoil 
Høgskolen i Gjøvik Sweco Norge AS
Jernbaneverket  Techni AS 
Kongsberg Devotec AS  Telenor
Kongsberg Terotech AS Telenor Digital AS
Lyse Infra AS Tolldirektoratet
Nasjonalt folkehelseinstitutt  Tomra Systems ASA
Nexans  Tullow Oil Norge AS
NMBU Universitetet i Agder 
Norconsult AS Universitetet i Bergen
Nordic Pharma INC AS Universitetet i Oslo
NTNU Universitetet i Stavanger 
Oslo Kommune Universitetet i Tromsø
Oslo kommune Plan- og bygg Vann- og avløpsetaten 
Oslo Universitetssykehus HF Viva IKS
Patentstyret Washington Mills
REC Scanwafer AS Asker kommune Yara
Reinertsen AS  
Røyken kommune  

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Ledelse og utvikling

Fra fagekspert til suksessfull leder

15. okt.–13. nov.

Ledelse og utvikling

Strategisk endringsledelse

22. okt.
kl. 17:30–19:30