Tekna lederutvikling (GILA) gir deg praktisk ledertrening gjennom øvelser og konkrete verktøy levert av dyktige, inspirerende og erfarne veiledere.

Meld meg på

Bli bevisst egen lederstil og videreutvikle dine lederferdigheter gjennom et engasjerende kursprogram:

 • Hva gjør deg til en leder som skaper gode resultater
 • Hvordan bli en leder som medarbeidere ønsker å jobbe for
 • Slik skaper du et team som leverer

Programmet går over 9 dager, fordelt på 4 samlinger, og vil gi deg nye perspektiver og innspill for å:

 • Øke din selvinnsikt i lederrollen – hvordan virker du på andre?
 • Bevisstgjøre din lederidentitet
 • Kartlegge og teste dine verdier i lederollen
 • Lære om betydningen av tillitsledelse – og hvordan lykkes
 • Styrke din endringskompetanse i omstillingsprosesser
 • Fremme dine kommunikasjonsferdigheter

Målgruppe

Teknas lederutvikling er tilpasset både deg som er ny i lederrollen, som ønsker å ta steget fra fagspesialist, eller allerede er i en lederstilling, enten på gruppe- eller mellomledernivå. Deltakerne er både fra privat og offentlig virksomhet.

Meld deg på her!

Program

 1. samling 10. - 12. sept: Hvordan er jeg som leder? – En bevisstgjøring
 2. samling 8. - 9. okt: Relasjonskompetanse
 3. samling 5. - 6. nov: Meg og teamet mitt
 4. samling 5. - 6. des: Kommunikasjon og endringsledelse

Det blir lagt stor vekt på egenaktivitet, både individuelt og i grupper. Du får muligheten til å påvirke gjennom å dele egne erfaringer, og få innspill på det du ønsker å utvikle. Tekna ønsker å tilby deltakerne et annerledes lederutviklingsprogram, som både sikrer personlig utvikling, ny kunnskap og nettverk. Gjennom programmet utvikles gode relasjoner med andre ledere.

Dagpakker (lunsj, pauseserveringer, kaffe og te), kursmateriale og dokumentasjon er inkl. i kursavgiften. Reise, middag og overnatting dekkes ikke av kursavgiften. Kursdeltakere booker selv overnatting på konferansestedet.

PS: Begrenset antall plasser! De siste samlingene er blitt fullbooket lang tid i forveien. Meld deg på i dag!

Skriv ut

Forarbeid

I forkant av kurset vil du få tilsendt en link til en personlighetsprofil som du skal besvare.

1. samling

Jeg som leder

For å bli en bedre leder må du være bevisst hvordan du fremstår utad. I denne samlingen styrker du din innsikt i dine egne styrker og utfordringer. Du vil også bedre forstå hva som driver og hindrer andre mennesker gjennom forelesninger, praktiske oppgaver og erfaringsdeling.

Læringsmål:

 • Øke din selvinnsikt
 • Bevissthet rundt din lederidentitet og dine verdier
 • Hvordan lede deg selv
 • Øke din evne til å forstå motivasjon og motstand

2. samling

Relasjonskompetanse

En leders hverdag handler om å gjøre andre gode og sikre resultatoppnåelse i tråd med virksomhetens mål og forventninger. Det betyr å utvikle gode relasjoner til alle interessenter i din virksomhet

Læringsmål:

 • Bli kjent med menneskers ulike motivasjonsprofiler
 • Bli bevisst ulike interessenter og forventninger til din rolle og ditt team
 • Situasjonsbestemt ledelse og coachende lederskap

3. samling

Meg og teamet mitt

Som leder skal du fungere i et samarbeid med andre mennesker. Det er viktig å forstå hvordan du kan bygge åpenhet, tillit og et godt samarbeidsklima. Denne samlingen handler om selvinnsikt på gruppe og teamnivå.

Læringsmål:

 • Forstå forskjellighet i teamets behov og reaksjoner
 • Bli bedre på å håndtere konflikter og ta vanskelige samtaler
 • Hvordan gruppedynamikk påvirker prestasjoner
 • Bli en tydelig og synlig leder

4. samling

Kommunikasjon og endringsledelse

Som leder forventes det at du er i stand til å kommunisere klart og tydelig i en verden som stadig forandrer seg. På denne samlingen vil vi se på kommunikasjon i vid forstand, slik at du bevisst kan velge både hvordan du kommuniserer et tydelig budskap, og hvordan du fremstår som leder.

Læringsmål:

 • Klar og tydelig kommunikasjon rundt endringer
 • Retoriske virkemidler
 • Øke din gjennomslagskraft i lederrollen
 • Forskjellige kommunikasjonsstrategier

Sted 
Samlingene finner sted på idylliske Quality Hotel Leangkollen i Asker, kun 20 minutter fra Oslo og Drammen. For deg som reiser kollektivt er det enklest å ta tog/flytog til Asker (omtrent 20 minutter fra Oslo, 45 minutter fra Gardermoen), og dermed taxi (ca. 5 minutter) videre derfra.

Tid 
Hver samling starter alltid kl. 10:00 første dag og kl. 0900 andre dag. Samlingene slutter alltid kl. 16:00 siste dag (med unntak av første samling).

Hva er inkludert i kursavgiften?
Kursavgiften inkluderer dagpakker (lunsj, pauseserveringer, kaffe og te), kursmateriale og dokumentasjon. Deltakelse på middag kommer i tillegg. Reise og overnatting dekkes ikke av kursavgiften.

Overnatting
Deltakere må selv bestille overnatting ved hotellet. Tekna har avtalepris på kr 1270,- for rom/frokost. Bestilling av rom gjøres ved å sende en mail til irene.hermans@choice.no. Referer til Tekna og oppgi ønsket dato.

Vær oppmerksom på at rom kun holdes av frem til 3 uker før hver samling. Det blir ofte fullt på hotellet og vi oppfordrer til å gjøre bestillingen i så god tid som mulig.

Middag 
Deltakerne oppfordres til å være med på middagene arrangert på kveldene for å bli kjent med de andre deltakerne og for å ta del i det sosiale programmet.

Hva har Tekna lederutvikling (GILA) gitt deg som leder?

 • «GILA har gitt meg et knippe verktøy og metoder jeg kan benytte i min daglige lederjobb. De praktiske øvelsene som vi har gjennomført i gruppa har meget stor verdi og overføringskraft til reelle situasjoner.» (Deltaker våren 2016)
 • «Jeg har blitt flinkere til å kommunisere tydelig og sette meg mer inn i hvordan mottaker oppfatter deg som har blitt sagt slik at man kan kommunisere bedre.» (Deltaker våren 2016)
 • «Utrolig nyttig å komme sammen med andre ledere og bli coachet gjennom de samme utfordringene.» (Deltaker våren 2016)
 • «Det viktigste er bevisstgjøringen av rollen som leder! Den får du ikke beskrevet når du går inn i en lederstilling. Også var det mange gode tips og triks underveis. Spesielt med kommunikasjon og menneskets behov.» (Deltaker våren 2016)
 • «Bevisstgjøring av hvem jeg er og hvordan min oppførsel påvirker andre. (Deltaker våren 2016)

Andre tidligere uttalelser:

 • «GILA gir en god innføring i hva det innebærer å være leder, og har gitt meg økt bevissthet rundt lederrollen. Jeg synes totalt sett det har vært et veldig nyttig kurs og jeg har fått brukt erfaring derfra allerede.»
 • «Kurset passer de som er engasjerte og som ønsker en personlig vekst innen forståelse av de oppgaver som ligger til ledere. Meget godt gjennomført!»
 • «Veldig attraktivt forhold mellom pris og kvalitet.»
 • «Proft opplegg fra arrangør. Veldig gode rammer og godt gjennomført på alle måter. Jeg har hatt stort utbytte av programmet.»
 • «Kurset har gitt mersmak – jeg kommer til å gå videre med lederutvikling og muligens noe mer psykologi etterhvert.»
 • «Veldig bra kurs som tar for seg de fleste elementer i det å ha en ledende rolle. God basis for eventuelle utdypingskurs senere.»
 • «Har anbefalt GILA til min stedfortreder på min avdeling.»

 

Deltakerne på GILA kommer bl.a. fra:

Acergy  Plastal AS  Aker Solutions AS   Satelite Br.cast AS 
Avinor Flysikring AS SINTEF
Barco Fredrikstad AS Sirkula IKS
Bærum kommune  Skaun Kommune
Confirmit ASA SPT Group AS
Cowi AS Statens Kartverk Eramet AS
Data Respons AS  Statens strålevern
Golder Associates AS Statens Vegvesen FMC 
Helse Bergen HF Statens vegvesen Region sør
Helse Midt-Norge IT Statnett SF GE Energy AS 
HR Prosjekt AS Statoil 
Høgskolen i Gjøvik Sweco Norge AS
Jernbaneverket  Techni AS 
Kongsberg Devotec AS  Telenor
Kongsberg Terotech AS Telenor Digital AS
Lyse Infra AS Tolldirektoratet
Nasjonalt folkehelseinstitutt  Tomra Systems ASA
Nexans  Tullow Oil Norge AS
NMBU Universitetet i Agder 
Norconsult AS Universitetet i Bergen
Nordic Pharma INC AS Universitetet i Oslo
NTNU Universitetet i Stavanger 
Oslo Kommune Universitetet i Tromsø
Oslo kommune Plan- og bygg Vann- og avløpsetaten 
Oslo Universitetssykehus HF Viva IKS
Patentstyret Washington Mills
REC Scanwafer AS Asker kommune Yara
Reinertsen AS  
Røyken kommune  

 • Agnethe Ellingsen

  Forfatter, foredragsholder, karriere- og lederveileder

  Agnelli AS

  Agnethe Ellingsen har ledererfaring fra Alcatel og Telenor og som fagdirektør i Mercuri Urval. Hun har siden 2005 har utviklet omfattende kompetanse innen organisasjons- og lederutvikling, karriereveiledning og lederutvelgelse. Agnethe er forfatter av suksessboken «100-dagerskoden, hvordan mestre ny lederrolle og unngå fallgruver» som har fått bred medieomtale. Hun har jobbet på tvers av bransjer, i både inn- og utland, og er en populær kurs- og foredragsholder. Hun har blant annet en MBA fra NHH og underviser i ledelsesfag på universitets- og høyskolenivå.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Ledelse og utvikling

Tekna lederutvikling (GILA)

Ledelse og utvikling

Ledelse til frokost: Den vanskelige samtalen

25. apr.
kl. 08:00–10:00

Ledelse og utvikling

Prosjektlederkurs

25. apr.
kl. 09:00–15:30