3.–5. nov.

Tekna Kommune ønsker alle tillitsvalgte velkommen til årets tillitsvalgtkonferanse. Konferansen går av stabelen 3.-5. november 2022 på DFDS Seaways Pearl med overfart fra Oslo til København tur/retur.

Meld meg på

Tillitsvalgtkonferansen er en av årets viktigste møtearenaer for lokale og sentrale tillitsvalgte, og det er rift om plassene så det kan lønne seg å melde seg på tidlig. Konferansen er en av våre viktigste arenaer for nettverksbygging og faglig påfyll.

Vi tar opp tidsaktuelle temaer, og har særlig fokus på tillitsvalgtes rolle som samarbeidspartner og aktiv deltaker i lokale beslutningsprosesser. Temaene vil bli belyst gjennom erfaringsutveksling og foredrag av et bredt spekter engasjerende foredragsholdere. Vi vil også diskutere Tekna Kommunes arbeid fremover.

Program vil bli lagt ut under egen fane når det er klart.

Noen reisefakta; Vi regner med å kunne gå ombord kl 10.30. Møtestart 10.45/11. Båten legger fra kaia i Oslo kl 15. Ankomst København fredag kl 10. Båten legger fra kaia i København fredag kl 17 (må senest være ombord 16.45). Ankomst Oslo lørdag kl 10.

Reise og opphold dekkes av Tekna. Vi gleder oss og håper at mange vil være med! Dersom du kun får beskjed om at du er står på venteliste, så ikke fortvil. Du vil høre fra oss når vi har fått full oversikt.

NB! Pga sikkerhetssjekk må ID-kort med bilde tas med (bankkort, førerkort, pass). Det ble innført økt grensekontroll inn til Norge fom 2015, og pass må kunne fremvises på forespørsel. Vi oppfordrer derfor alle til å ta med pass!

Merk! Denne konferansen er å anse som et organisasjonsfaglig kurs, og alle tillitsvalgte har derfor rett til permisjon med lønn i henhold til Hovedavtalen for å delta på konferansen.

Praktisk informasjon og flybilletter
Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon samt oppholdsutgifter for alle. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekre­tariatet. Reiseregning sendes Tekna og merkes 22169/Rebecca. Det den enkelte bestiller for egen regning betales direkte til hotellet før avreise.

Dersom du trenger tilslutningsbilletter med fly til Oslo, så bestilles dette gjennom Egencia telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Skriv "Reise belastes Tekna (comcode 825152)" i emnefeltet i reisebestillingen, og oppgi i e-posten at du er tillitsvalgt og Teknas fakturareferanse: **22169/Rebecca**. Da slipper du å legge ut, og Tekna mottar faktura fra Egencia.

Reiseregning
Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte som er den beste og enkleste måten å få utlegg tilbakebetalt. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiansvarlig i Tekna [reise@tekna.no](mailto:reise@tekna.no). Når dette er gjort, send inn kravet og merk det med 22169/Rebecca