28.–30. okt.

Tekna Kommune ønsker alle tillitsvalgte velkommen til årets tillitsvalgtkonferanse. Konferansen går av stabelen 28.-30. oktober 2021. Første dag tilbringer vi på båten Crown Seaways som frakter oss fra Oslo til København. Andre dag tilbringer vi i sin helhet i København med overnatting på hotell. Det er retur hjem med fly lørdag morgen.

Meld meg på

Tillitsvalgtkonferansen er en av årets viktigste møtearenaer for lokale og sentrale tillitsvalgte, og det er rift om plassene så det kan lønne seg å melde seg på tidlig. Konferansen er en av våre viktigste arenaer for tillitsvalgtes nettverksbygging og faglig påfyll. Konferansen ble avlyst i 2020 pga. smittesituasjonen. Vi håper og tror vi får arrangert den i år. Sett deg opp på venteliste hvis det er fullt, det kan skje endringer i påmeldingene i siste liten.

Rammen for konferansen er unik i år siden vi tilbringer hele dagen i København og flyr hjem lørdag morgen i stedet for å bli med båten hjem. Det gir oss mer tid i København enn vi ellers ville hatt pga. endringer i rutetidene til DFDS. Tekna organiserer flyreise hjem lørdag morgen, ta kontakt med Rebecca Bræin dersom du lurer på noe i den forbindelse.

Tematisk jobber vi med et program med både erfaringsutveksling, foredrag og ekskursjon i København. Vi ønsker å løfte frem hva våre medlemmers faglige kompetanse bidrar med i kommunene og vi tar opp tariffpolitiske temaer som er aktuelle for de tillitsvalgte.

Program er lagt ut under egen fane. Det er fremdeles noe program som er under arbeid. Program oppdateres forløpende ettersom det er klart.

Reise og opphold dekkes av Tekna. Vi gleder oss og håper at mange vil være med! Dersom du kun får beskjed om at du er står på venteliste, så ikke fortvil. Du vil høre fra oss når vi har fått full oversikt.

NB! Pga sikkerhetssjekk må ID-kort med bilde tas med (bankkort, førerkort, pass). Det er innført økt grensekontroll inn til Norge f.o.m 2015, og pass må kunne fremvises på forespørsel. Vi oppfordrer derfor alle til å ta med pass!

Merk! Denne konferansen er å anse som et organisasjonsfaglig kurs, og alle tillitsvalgte har derfor rett til permisjon med lønn i henhold til Hovedavtalen for å delta på konferansen.

Praktisk informasjon - vaksinepass og flybilletter

Per dags dato kreves det vaksinepass som må kunne fremlegges på forespørsel ved grensene. Det får du ved oppslag på HelseNorge.no når du er vaksinert og kan vise frem dette. Alternativt kan du fremvise negativ testresultat fra korona-testing gjort i løpet av de siste 48 timer. Det er foreløpig strengere mht til dette ved retur til Norge nå for å unngå karantene enn i Danmark som er helt åpent pt.

Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon samt oppholdsutgifter på hotellet for alle. Tekna har forhåndsreservert rom til deltakere på kurset. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekre­tariatet. Reiseregning sendes Tekna og merkes 21163/arb. Det den enkelte bestiller for egen regning betales direkte til hotellet før avreise.

Dersom du trenger tilslutningsbilletter med fly til Oslo, så bestilles dette gjennom Egencia telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Skriv "Reise belastes Tekna (comcode 825152)" i emnefeltet i reisebestillingen, og oppgi i e-posten at du er tillitsvalgt og Teknas fakturareferanse: 21163/Rebecca. Da slipper du å legge ut, og Tekna mottar faktura fra Egencia.

NB!Tekna bestiller flyreise hjem fra København for alle i utgangspunktet. Ta kontakt før 22. sept hvis særskilte behov. Da låses flyreturen for alle påmeldte.

Reiseregning

Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte som er den beste og enkleste måten å få utlegg tilbakebetalt. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiansvarlig i Tekna reise@tekna.no. Når dette er gjort, send inn kravet og merk det med 21163/Rebecca

Skriv ut

Torsdag 28. oktober

09:15 - 09:45

Oppmøte på Vippetangen – innsjekking - Husk pass!

09:45 - 10:15

Registrering og inngang møterom+ litt enkel servering rett utenfor

Eget bagasjerom ved siden av konferanserommet.

10:15 - 10:45

Velkommen v. Mona Galåen, leder av Tekna kommune og hilsen ved president i Tekna, Lars Olav Grøvik

10:45 - 11:45

Cybersikkerhet i kommunal sektor

ved Kjersti Thrane Stathopoulou, Partner i Deloitte.

Det er liten tvil om at cyberutfordringene for næringsliv og offentlig vil øke i tiden fremover med det digitale spranget som COVID-19 har resultert i. Hva er egentlig Cybersikkerhet, og hvordan kan vi forberede oss bedre på dette generelt og i kommunal sektor?

11:45 - 12:00

Pause

12:00 - 13:00

Tillitsvalgt og relasjonsbygger

ved Cecilie Byholdt Endresen, Bjørnson Organisasjonspsykologene. Hvordan kan du som tillitsvalgt bidra til å styrke organisasjon, ledelse og medarbeiderskap? Den viktige dialogen og rollen du har, hva innebærer dette? Hun vil belyse hvordan du best kan bidra i denne helhetlige prosessen gjennom ditt verv som tillitsvalgt og som relasjonsbygger i arbeidshverdagen.

Byholdt Endresen vil snakke om hva som kjennetegner god kommunikasjon fra et psykologisk perspektiv og hvordan dere kan bygge tillit (i fredstid). Hun vil se på hvordan bevissthet rundt viktigheten av relasjonsbygging både kan styrke båndene mellom dere tillitsvalgte og medlemmene, og dere posisjon som tillitsvalgte i relasjon til ledelsen: Hvordan kan dere gå fram for å øke sannsynligheten for at dere blir betraktet som en medpart heller enn en motpart?

13:00 - 14:00

Lunsj i restaurant 7 Seas (dekk 7)

Gjester må gå av båten kl 13.45-14. Båtavgang kl 14.15

14:00 - 15:00

Fremtidens arbeidsliv de tillitsvalgtes medbestemmelse og tariffarbeid.

 • Fougner-utvalgets arbeid om den norske modellen og fremtidens arbeidsliv – innledning ved Tekna-advokat Arve Vaale-Hallberg.

 • Tillitsvalgte og spørsmålet om hjemmekontor, innledning til diskusjon ved Erlend Aarsand, leder av Arbeidslivsavdelingen i Tekna.

15:00 - 15:30

Kaffepause og innsjekk lugarer

15:30 - 16:00

Presentasjonsrunde av deltakerne

ved Mona Galåen, Leder av Tekna kommune.

16:00 - 17:15

Resultater og erfaringer fra sentrale og lokale forhandlinger i 2020 og 2021

Erfaringsutveksling fra koronatiden i Tekna kommune: omstillingsprosesser, tillitsvalgtarbeidet og forhandlinger. Innledning ved forhandlingssjef Sonia Monfort Roedelé.

17:15 - 17:25

Pause m/enkel servering

17:25 - 18:00

Forberedelser inn mot hovedoppgjøret i 2022

ved forhandlingssjef Sonia Monfort Roedelé

18:00

Avslutning for dagen

20:15 - 22:30

Middag og sosialt samvær

Restaurant 7 Seas på dekk 7

Fredag 29. oktober

09:15

Ankomst København, DFDS legger til kai

Vi er raske ut av DFDS Seaways, fordi vi har felles avgang videre m/kanalbåt som ligger rett utenfor til venstre på kaien. Husk å kle deg varmt og ta med din baggasje.

09:15 - 09:30

Ombordstigning kanalbåt m/guiding (ca. 45 min)

Kanalbåten kjører oss etter endt guiding til hotellet hvor vi skal bo, slik at vi får sjekket inn m/bagasje.

10:30 - 11:00

Innsjekk ved hotell Wakeup Copenhagen, Bernstorffsgade

Hotellet Wakeup Copenhagen, Bernstorffsgade ligger på hjørnet av Bernstorffsgade og Kalvebod Brygge, like ved Tivoli og handlegatene. Ca 10 min gange fra Det Kgl. Bibliotek

11:00 - 12:50

Ledigang (fritid)

12:50 - 13:00

Oppmøte i foajéen til Det Kgl. Bibliotek i København (Den Sorte Diamant)

ca. 10 min gange fra hotellet. Vi samles i foajéen på Det Kgl. Bibliotek, slik at vi går samlet inn til lunsj.

13:00 - 14:00

Frokost (lunsj) er forhåndsbestilt og nytes i rommet "Salong" på Det Kgl. Bibliotek i København

Etter lunsjen blir vi hentet av guide for omvisning i biblioteket. Vi må deles oss opp i to grupper av maks 25 personer, men omvisningen går parallelt. Gruppene ledes inn i møterommet Karen Blixen etter endt omvisning hvor konferansen fortsetter.

14:00 - 15:00

Omvisning på Det Kgl. Bibliotek i den Sorte Diamant

Hvordan har de løst de tekniske utfordringene og tenkt bærekraft? Hva rommer bygget og hvilke muligheter byr det på? Hvilke vedlikeholdsutfordringer og tilpasningsbehov møter de nå 22 år etter bygget står ferdig? Hvordan har de løst dette? Vi får en omvisning og innføring i bygningens arkitektur og publikumsfunksjoner. Bygningen har 450 lokaler, 800 dører og fasade av 2500 kvm2 granitt. Det har glassvegger mot lesesaler som er 6 meter høye, 2,40 meter brede og 16 mm tykke og hver glass-skive veier 576 kg. Det er tegnet av arkitektfirmaet Schmidt Hammer Lassen architects og åpnet for publikum 15. september 1999.

15:00 - 18:00

Hovedoppgjørene 2022 og oppfølging av vedtak fra Representantskapsmøtet 2021

Ved leder i Tekna Kommune, Mona Galåen og forhandlingssjef Sonia Monfort Roedelé - Gruppearbeid: innspill til hovedoppgjørene og arbeidet i 2022. - Oppsummering i plenum - Avslutter med Åpen post

Møterom Karen Blixen på Det Kgl. Bibliotek Enkel møteservering; Kaffe/te/isvann og kake

18:00

Avslutning for dagen

19:30 - 20:00

Aperitif på Det Kgl. Bibliotek

Vi møtes før middag.

20:00 - 22:00

Festmiddag og sosialt samvær på Det Kgl. Bibliotek

Lørdag 30. oktober

Tidlig avreise til flyplass

Alle reiser på morgenen/formiddagen, men med litt ulike flytider. På lørdager er det dessverre begrensede antall flyavganger å velge mellom. De som reiser tidligst har flyavgang kl 0805 for å få direktefly eller flybytte for å komme helt hjem. De som flyr kun til Oslo eller via Oslo har avgang kl 11.45. Tekna har reservert flyreise hjem for alle påmeldte med mindre beskjed om annet er gitt innen 22. sep.

 • Cecilie Byholt Endresen

  Bjørnson Organisasjonspsykologene

  Cecilie er utdannet psykolog og spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. Hun har lang erfaring med organisasjonsutvikling og ledelse fra en rekke sektorer, med hovedvekt på olje og gass, bank og finans, samt ulike offentlige virksomheter. Cecilie jobber med et bredt spekter av fagområder, inkludert lederutvikling og -veiledning, ledergruppeutvikling, teamutvikling, endringsledelse, arbeidsmiljøkartlegging – og tiltak, stressmestring og prosessfasilitering. ​Hun har også erfaring fra krise- og beredskapshåndtering fra oljebransjen.

  Cecilie er særlig opptatt av å formidle evidensbasert psykologisk kunnskap på en lettfattelig og brukervennlig måte. Hun vektlegger involvering og dialog for å sikre en mest mulig relevant, målrettet og praksisnær leveranse. I sitt virke som klinisk psykolog anvender hun en mentaliseringsbasert tilnærming kombinert med en nevropsykologisk forståelse. (https://www.bjornson.no/om-oss/konsulenter-/cecilie-b-endresen)

 • Mona Galåen

  lektor

  Skien videregående skole

  Er en engasjert og kunnskapsrik dame med mange jern i ilden, og hun har mange års erfaring fra det å være tillitsvalgt både lokalt på eget arbeidssted, på fylkesnivå og sentralt i Tekna. Sentralt i Tekna har hun fremdeles vervet som leder av styret til Tekna Kommune. I tillegg er hun nå nestleder, ment har vært leder av styret i Lønns- og interesseutvalget og derfor også hatt møterett i Hovedstyret til Tekna.

 • Lars Olav Grøvik

  President Tekna

  Equinor ASA

  Ble valgt som president i Tekna på R-møtet 13. juni 2021 og avløste Lise Lyngsnes Randeberg, som har ledet Tekna siden 2013. Grøvik har gjennom flere år vært hovedtillitsvalgt for Tekna i Equinor, styremedlem i Tekna Privat og leder av Tekna Olje og Gass. Han har lang erfaring fra tillitsvalgtarbeid, og har mange ganger representert Tekna overfor tilsynsmyndigheter og i høringer på Stortinget. Han har også hatt andre styreverv i frivillige organisasjoner.

  Han er utdannet innen geologi, med tilleggsutdannelse i ledelse og samfunnsøkonomi, og jobber som Advisor Data Management hos Equinor i Bergen. Grøvik kommer fra Liadalsbygda i Ørsta og bor i Bergen.

 • Christel Kirkøen

  juridisk rådgiver, Tekna kommune

  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

 • Sonia Monfort Roedelé

  forhandlingssjef, Tekna kommune

  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

 • Kjersti A. Thrane Stathopoulou

  Cyberekspert, leder cyberteamet i Norge og Norden ved Deloitte AS

  Deloitte AS

  Hun er en erfaren teknologileder med over 20 års erfaring innen IT og sikkerhet. Kjersti er i dag sikkerhetsrådgiver for noen av de største private og offentlige virksomhetene i Norge. Hun bistår virksomheter med risikoreduksjon før hendelser, men også under og etter cyberangrep.

  Hun var tidligere 11 år i Telenor Group og jobbet med strategi, tjenester og tjenesteutvikling. I 4 av disse årene jobbet hun i Telenor Group Business Security for Chief Security Officer som har ansvaret for å redusere Cyber risiko for Telenor globalt. Hun ble partner i Deloitte i Norge juni 2020, og der leder hun cyberteamet i Norge og også i Norden.

  Kjersti var en av vinnere av prisen «Norges 50 fremste teknologikvinner» i Norge, 2020.