29.–31. okt.

Tekna Kommune ønsker alle tillitsvalgte velkommen til årets tillitsvalgtkonferanse. Konferansen går av stabelen 29.-31. oktober 2020 på Pearl Seaways med overfart fra Oslo til København tur/retur.

Meld meg på

Tillitsvalgtkonferansen er en av årets viktigste møtearenaer for lokale og sentrale tillitsvalgte, og det er rift om plassene så det kan lønne seg å melde seg på tidlig. Konferansen er en av våre viktigste arenaer for nettverksbygging og faglig påfyll.

Vi tar opp tidsaktuelle temaer, og har særlig fokus på tillitsvalgtes rolle som samarbeidspartner og aktiv deltaker i lokale beslutningsprosesser. Temaene vil bli belyst gjennom erfaringsutveksling og foredrag av et bredt spekter engasjerende foredragsholdere. Vi vil også diskutere Tekna Kommunes arbeid fremover.

Program vil bli lagt ut under egen fane når det er klart.

Reise og opphold dekkes av Tekna. Vi gleder oss og håper at mange vil være med! Deroms du kun får beskjed om at du er står på venteliste, så ikke fortvil. Du vil høre fra oss når vi har fått full oversikt.

NB! Pga sikkerhetssjekk må ID-kort med bilde tas med (bankkort, førerkort, pass). Det er innført økt grensekontroll inn til Norge fom 2015, og pass må kunne fremvises på forespørsel. Vi oppfordrer derfor alle til å ta med pass!

Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet. Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Noter "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna / tillitsvalgt/ 20154/Rebecca

Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte som er måten å få utlegg tilbakebetalt. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen i Tekna ved Nina Gundersen på Nina.Gundersen@tekna.no. Ta vare på kvitteringer fra reisen til bruk i den elektroniske løsningen. Merk også denne med 20154/Rebecca.

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Dersom dette skulle skje, er det fint om du legger ved lønnslipp som viser at du er trukket i lønn i den digitale reiseregningsløsningen eller i e-post til reiseregning@tekna.no.