22.–23. aug.

Tariffkonferansen forbereder deg til lokale lønnsforhandlinger, og særlig til de ordinære, årlige lønnsforhandlingene: Hva er viktig ved utforming av krav? Hvordan bruke statistikk og prognoser i forhandlingene? Hvordan møte arbeidsgivers argumenter?

Meld meg på

Du får grundig opplæring i de delene av tariffavtalene som regulerer lønnsforhandlinger, og vi ser særskilt på hva som gjelder i 2023. Forhandlingsmodeller og relevant tallmateriale vil bli gjennomgått. Vi legger opp til mye læring via oppgaver og caser.

Kurset tar for seg:

 • Presentasjon av resultat fra årets sentrale forhandlinger og råd for lokale forhandlinger.
 • Gjennomgang av gjeldende avtaleverk, med særlig vekt på forhandlingsbestemmelsene.
 • En gjennomgang av viktige forhandlingsbestemmelser i avtaleverket.
 • Hvordan utforme krav? Hvordan fremforhandle et godt resultat?
 • Hva skjer hvis vi går til brudd?

Det blir god tid til diskusjon, innspill og spørsmål fra salen. Vi ser frem til å treffe deg for diskusjon, erfaringsutveksling og en hyggelig middag- en god oppvarming til årets lokale forhandlinger.

Målgruppe og læringsform

Kurset gjelder for alle tillitsvalgte i hele kommunal sektor – KS, Samfunnsbedriftene og Oslo kommune. Det blir god anledning til å bygge nettverk og utveksle erfaringer med andre tillitsvalgte.

Praktisk informasjon, bestilling av reise og refusjoner

Tillitsvalgtkursene er et gratis tilbud til alle i styret i den lokale gruppa. Tekna dekker reise og opphold. Les mer om bestilling av reise her.

PS: Prosjektnummeret til dette kurset er 23153

Grunnkurs

For at du skal kunne håndtere rollen som lokal tillitsvalgt i Tekna best mulig, har vi utviklet Grunnkurset. Det forventes at du som lokal tillitsvalgt tar dette så snart som mulig etter at du har blitt tillitsvalgt, og aller helst før du deltar på andre kurs. Før tariffkonferansen vil det være lurt å se gjennom del 1 av Grunnkurset, hvis du ikke har gjort det før: - Grunnkursets del 1 Del 1 er digital, og du kan ta pauser underveis og dele opp kurset i kortere økter.

Skriv ut

FORELØPIG PROGRAM- MED FORBEHOLD OM ENDRINGER

Tirsdag 22. august 2023

09.30 - 09.45

Registrering og enkel servering

09.45 - 10.45

Tillitsvalgt og Teknas lønns- og interessepolitikk

10.15 - 11.00

Økonomisk bakteppe, med tips til kravene dere skal lage lokalt

11.00 - 11.15

Pause

11.45 - 13.00

Forhandlingshjemlene etter Hovedtariffavtalene- forberedelse til lokale forhandlinger

13.00

Lunsj

14.00 - 15.15

Lønnspolitisk drøftingsmøte- oppgave

15.15 - 16.00

Forhandlingsmodeller- begrepene overheng og glidning

15.45 - 16.00

Pause

16.00 - 18.00

Resultater fra de sentrale forhandlingene

18.00

Avslutning av første dag

19.00

Aperitiff og middag

Onsdag 23. august 2023

09.00 - 10.00

Forberedelse til forhandlinger

10.00 - 10.15

Pause

10.15 - 11.00

Gjennomføring av forhandlinger

11.00 - 13.00

Øvingsoppgaver forhandlinger

13.00 - 14.00

Lunsj

14.00 - 15.00

Resultatet av forhandlingene- Bruddbehandling

15.00 - 16.00

Oppsummering

16.00

Avslutning – vel hjem!

 • Sonia Monfort Roedelé

  forhandlingssjef kommunal sektor

  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

 • Christel Kirkøen

  juridisk rådgiver kommunal sektor

  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening