Arrangementet er avlyst

Kurs i Hovedavtalen og tariffkonferanse på én og samme dag. Få en grunnleggende innføring i Hovedavtalen, ditt viktigste verktøy i samarbeidet med arbeidsgiver. Tariffkonferansen forbereder deg til de lokale forhandlingene, og gjør deg kjent med hva som er spesielt med årets forhandlinger.

Meld meg på

I påmeldingen velger du om du ønsker å delta på del 1, del 2, eller begge. Hvis du mangler opplæring i hovedavtalen anbefales begge deler. Det serveres middag kl. 17:30 for de som ønsker dette.

Del 1: Hovedavtalen ditt viktigste verktøy, kl. 09:00-14:30:

Hovedavtalene, både Virke-, NHO-avtalen og direkteavtalene mellom Tekna og bedriftene, legger grunnlaget for arbeidet som tillitsvalgt. Hovedavtalen er ditt viktigste verktøy og gir spillereglene for samarbeidet med arbeidsgiver. Det er viktig at du er trygg på hovedavtalens bestemmelser og hvordan de kan brukes og tolkes. Kurset er en kombinasjon av forelesning og oppgaveløsning.

NB! Forhandlingsbestemmelsene (HA §§ 9 og 10) vil kun omtales på tariffkonferansen og tas ikke opp som en del av kurset om hovedavtalen.

Del 2: Tariffkonferansen, kl. 15:00-17:30:

På tariffkonferansene forbereder vi deg til årets lokale lønnsforhandlinger. Vi gjennomgår de delene av tariffavtalene som regulerer forhandlinger, og snakker om hva som er spesielt i 2020. I tillegg vil relevant tallmateriale bli gjennomgått.

Grunnopplæring for tillitsvalgte

Deltar du på del 1 "Hovedavtalen", men har ikke gjennomført to-dagers grunnopplæring i Lov- og avtale for privat sektor? Da tilbyr vi første dag av grunnopplæringen 18. juni. Les mer og meld deg på her

Tariffkonferansens del 1 og kurset 18. juni gir deg til sammen grunnkurset "Lov og avtale i privat sektor».

Styret i Tekna Privat anbefaler alle tillitsvalgte å gjennomføre disse kursene!

Finn frem:

Adresse: Østre Strandgate 74, 4608 Kristiansand
Skriv ut

09:00 - 11:30

Del 1: Hovedavtalen- ditt viktigste verktøy

11:30 - 12:15

Lunsj

12:15 - 14:45

Del 1 fortsetter

14:45 - 15:00

Litt å bite i

15:00 - 17:30

Del 2: Tariffkonferanse

17:30 - 19:30

Middag

Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet.

Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen på reise@tekna.no. Ta vare på kvitteringer fra reisen til bruk i den elektroniske løsningen. Når du har fått en profil, logg inn på nettsiden; reise.tekna.no. Dette kursets reiseutgifter merkes med 20162. Frist for innlevering av reiseregning er tre uker etter at reisen er foretatt.

Vi oppfordrer deg til å delta i egen landsdel/region. Dersom tidspunktet ikke passer, ta kontakt med Marte Stensønes i Tekna: mhs@tekna.no/48186456.

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Da legges lønnslipp som viser at du er trukket i lønn i den digitale reiseregningsløsningen.