26. sep.
kl. 08:15–09:30

Tekna Klima og Tekna Bygg og anlegg inviterer til frokostmøte om klimaendringene og hvilke konsekvenser dette kan få for byggebransjen.

Meld meg på

Beskrivelse

Ifølge Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) vil ca. 80 prosent av bygningsmassen som finnes i dag, fortsatt stå i 2050. Vi må derfor ha en tilpasning til klimaendringene som opprettholder eller øker det levetidsnivået som er i dag. Dette innebærer at nye bygg må utformes slik at de tåler kommende klimaendringer, og at kvaliteten på eksisterende bygg må sikres.

På seminaret får du høre om temaer som klimatilpasset valg av lokalisering, overvann og utforming og detaljering av bygninger og bygningsgrupper i et endret klima.

Det blir spennende innlegg fra:

Hans Olav Hygen, Meteorologisk Institutt: Tåler bygget ditt å stå ute?

Jonas Vevatne, Statsbygg: Hvordan imøtekommer BA-bransjen klimaendringene?

Erlend Andenæs, stipendiat NTNU og Klima2050: Overvann og klimaløsninger på tak

Servering av gratis frokost og kaffe fra 08.00.

Finn frem:

Adresse: Munkegata 58, 7011 Trondheim

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Energi og klima

Tåler bygget ditt å stå ute?

17. sep.
kl. 16:30–20:00

Energi og klima

Solenergi i nord?

19. sep.
kl. 19:00–20:30