10.–11. mars 2020

Konferansen er et samarbeid mellom Norske Arkitekters Landsforbund (NAL), NTNU Siat – Senter for idrettsanlegg og teknologi, Faggruppen for bygg og anlegg (FBA) - Tekna/NITO og fagtidsskriftet Badeteknisk Forum. Konferansen har vært avholdt hvert andre år siden 2010.

Meld meg på

Planene for rehabilitering og nybygging av bade- og svømmeanlegg er rekordstor. Bading og svømming er det fritidstilbudet som når frem til den bredeste brukergruppen for alle aldersgrupper.

  • Nye kompetansemål innen svømmeopplæring stiller store krav til bade- og svømmeanlegg i kommunene.
  • Det er for tiden stor faglig utvikling i bransjen, og svært mange av disse områdene vil bli berørt på SvømmehallKompetanse 2020.

Målgruppe Rådgivere, planleggere, politikere, byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører og eiere og driftere av bade- og svømmeanlegg

Mer informasjon og påmelding finner du på nito.no

Finn frem:

Moxy Hotels - Moxy Oslo X, Skjetten

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg og anlegg

BIM - Building SMART

19. nov.
kl. 10:00–17:00

Bygg og anlegg

Miljøriktig materialvalg

19. nov.
kl. 12:00–16:00