21. nov.
kl. 10:00–16:00

Lær hvilke krav og konsekvenser som oppstår som følge av sviktende grunnforhold.

Meld meg på

Kurset hjelper deg til å forstå begrensningene i standardkontraktene slik at du unngår å miste rettighetene som påvirker økonomien og fremdriften i prosjektene.

Du får konkrete råd om hvordan risikoen bør reguleres i kontraktene og hvordan krav knyttet til svikt ved grunnforhold skal varsles og håndteres.

Sentrale temaer

 • Grunnforholdsrisiko: Hvordan regulerer standardkontraktene dette?
 • Særtilpasninger: Hvordan bør det gjøres i et konkret prosjekt?
 • Plunder og heft: Hva er det og hvordan bør partene følge opp den type krav?
 • Sluttoppgjøret: Hvordan kan partene sikre seg mot store og uoverskuelige krav?
 • Rådgiveransvaret: Når oppstår det og hva innebærer det?

Kurset bruker en rekke praktiske eksempler som vil hjelpe deg å forstå regelverket slik at du kan ivareta dine rettigheter og interesser på en bedre måte. Du vil bli tryggere både i utforming av kontrakt og oppfølging av krav under byggeprosessen.

Etter kurset vil du være bedre i stand til å gjøre de riktige vurderingene for å sikre prosjektets fremdrift og økonomi.

Målgruppe:

Kurset passer ypperlig for aktører som er med på å administrere en kontraktsgjennomføring, herunder entreprenører, byggherrer og innleiede rådgivere.

Kurset er et samarbeid mellom Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening og Advokatfirmaet Haavind AS.

Skriv ut

08:30

Registrering med enkel servering

09:00

Kursstart - tema og målsetting

09:15

Standardkontrakter og grunnforhold: Regler, rettspraksis og fallgruver

Under denne seansen går vi gjennom reguleringen av grunnforholdsrisikoen, og belyser reglene med eksempler fra rettspraksis. I noen saker kan det være ønskelig med en særregulering av grunnforholdsrisikoen. Vi ser nærmere på hvordan det kan gjøres og hvilke fallgruver som foreligger. Vi redegjør for hva plunder og heft er, hvordan det utmåles og hvordan denne type krav bør håndteres underveis, dels for å sikre entreprenøren et riktig oppgjør og dels for å unngå store og uoversiktlige krav i sluttoppgjøret.

11:30

Lunsj

12:30

Rådgiveransvaret

15:00

Gruppeoppgave

16:00

Oppsummering og kursslutt

 • Silje Helene Bakkevig Dagsland

  Advokatfirmaet Haavind AS

  Silje er spesialisert innen entreprise og leveranse- og fabrikasjonskontrakter.

  Hun arbeider med utarbeidelse av kontrakter, løpende bistand i kontraktsforhold, tvisteløsning og rådgivning innenfor entreprise-, fabrikasjons- og offshorekontrakter.

 • Andreas Rostveit

  Advokatfirmaet Haavind AS

  Andreas Rostveit er spesialist innen kontrakts- og entrepriserett.

  Rostveit har bred erfaring, med særskilt kompetanse innen prosjektoppfølging, forhandlinger og tvisteløsning.

  Han har prosedert et stort antall saker for domstolene og er en mye brukt foredragsholder.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: