21. nov.
kl. 10:00–16:00

Lær hvilke krav og konsekvenser som oppstår som følge av sviktende grunnforhold.

Meld meg på

Kurset hjelper deg til å forstå begrensningene i standardkontraktene slik at du unngår å miste rettighetene som påvirker økonomien og fremdriften i prosjektene.

Du får konkrete råd om hvordan risikoen bør reguleres i kontraktene og hvordan krav knyttet til svikt ved grunnforhold skal varsles og håndteres.

Sentrale temaer

 • Grunnforholdsrisiko: Hvordan regulerer standardkontraktene dette?
 • Særtilpasninger: Hvordan bør det gjøres i et konkret prosjekt?
 • Plunder og heft: Hva er det og hvordan bør partene følge opp den type krav?
 • Sluttoppgjøret: Hvordan kan partene sikre seg mot store og uoverskuelige krav?
 • Rådgiveransvaret: Når oppstår det og hva innebærer det?

Kurset bruker en rekke praktiske eksempler som vil hjelpe deg å forstå regelverket slik at du kan ivareta dine rettigheter og interesser på en bedre måte. Du vil bli tryggere både i utforming av kontrakt og oppfølging av krav under byggeprosessen.

Etter kurset vil du være bedre i stand til å gjøre de riktige vurderingene for å sikre prosjektets fremdrift og økonomi.

Målgruppe:

Kurset passer ypperlig for aktører som er med på å administrere en kontraktsgjennomføring, herunder entreprenører, byggherrer og innleiede rådgivere.

Kurset er et samarbeid mellom Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening og Advokatfirmaet Haavind AS.

Skriv ut

08:30

Registrering med enkel servering

09:00

Kursstart - tema og målsetting -

Grunnforholdsrisikoen

Plunder og heft

Lunsj

Rådgiveransvaret

Varslingsregler

16:00

Oppsummering og kursslutt

 • Andreas Rostveit

  Advokatfirmaet Haavind AS

  Andreas Rostveit er spesialist innen kontrakts- og entrepriserett.

  Rostveit har bred erfaring, med særskilt kompetanse innen prosjektoppfølging, forhandlinger og tvisteløsning.

  Han har prosedert et stort antall saker for domstolene og er en mye brukt foredragsholder.

 • Birte Sundsdal

  Advokatfirmaet Haavind AS

  Birte er advokat i en av Norges største og høyest rangerte entrepriseavdelinger. Hun arbeider særlig med utarbeidelse og inngåelse av kontrakter løpende bistand og rådgivning i kontraktsforhold sluttoppgjørstvister tvisteløsning innenfor entreprise- og leveransekontrakter.

  Birte har erfaring med å jobbe tett med prosjektledelsen i tekniske entrepriser, samt i større bygge- og anleggsprosjekter.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg og anlegg

Koordinatorskolen

Bygg og anlegg

Byggeledelse

17.–18. sep.