På dette kurset lærer du hvordan du praktiserer styrkebasert ledelse slik at de du leder kan legge til rette for gode prestasjoner.

Meld meg på

I løpet av to dager får du innsikt i hvordan du kan skape robuste relasjoner. Du vil lære om ulike dialogferdigheter, bevisstgjøring av eget tankesett samt lære å fasilitere utviklende samtaler som skaper motiverte medarbeidere. Du vil få kjennskap til ulike dialogverktøy, samt reflektere over hvordan du kan bruke styrkebasert ledelse i ditt lederskap.

Agenda

På dette kurset vil du lære om hovedelementene i styrkebasert ledelse, samt få praksis med bruk av ulike dialogverktøy som fremmer trygghet og robuste relasjoner. Du vil få en god gjennomgang av hvordan du kan identifisere egne og andres styrker, samt lære hvordan du kan lede samtaler på en motiverende og utviklende måte. I dette kurset legges det både opp til individuell refleksjon, samt læring i samspill med andre.

Kurset vil gi deg følgende innsikt:

 • hvordan utøve styrkebasert ledelse i ditt lederskap
 • hvordan bruk av Positiv psykologi bidrar til arbeidsglede og et godt arbeidsmiljø
 • kunnskap om kjernekvadranten som en tankemodell for å utøve styrkebasert ledelse
 • lære konkrete dialogverktøy som bidra til å etablere psykologisk trygghet i dine relasjoner
 • lære hvordan du kan bygge høykvalitetsforbindelser ovenfor de du leder
 • lære om hvordan en anerkjennende tilnærming påvirker de du leder
 • lære om refleksjonsøvelser som skaper en kontinuerlig forbedring i trygge rammer

Effekten av styrkebasert ledelse:

Visste du at ledere som fokuserer på medarbeiders styrker har mer enn 2 ½ gang større sannsynlighet for å få engasjerte medarbeidere enn ledere som fokuserer på svakheter (Rath, 2007). Engasjerte medarbeidere som kjenner seg trygge er mer åpne for læring, innovasjon og vekst, noe som igjen er positivt for prestasjoner og virksomhetenes bunnlinje.

Praktisk rettet kurs:

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger, refleksjoner, øvelser og gruppearbeid. Kursleder sørger for at læringen er både praktisk og erfaringsbasert slik at du umiddelbart kan bruke det du har lært når du er tilbake på jobb. Ingen forkunnskaper kreves.

Hvem bør delta:

Dette kurset er for alle ledere som ønsker å skape et arbeidsmiljø med fokus på styrker i stedet for svakheter og lære hvordan denne form for ledelse gir bedre prestasjoner og bedre resultater for virksomheten totalt sett.

Les mer om styrkebasert ledelse her:

– Næringslivet bør lære av toppidrettens prestasjonskultur


Meld meg på

Se program


Dette er et Tekna Premium-kurs utviklet i tett samarbeid med våre dyktigste fageksperter.

Les mer om Tekna premium her!

Avbestillingsregler

Skriv ut

DAG 1

08.30 - 09.00

Registrering, kaffe, te og lett servering.

09.00 - 16.00

Agenda dag 1

 • Velkommen
 • Hva er en styrkebasert tilnærming?
 • Hvordan finne styrker hos meg selv og i andre?
 • Hvordan utøve styrkebasert ledelse?
 • Hva er en kjernekvadrant
 • Hvordan er egne kjernekvadranter
 • Kjernekvadranten som et dialogverktøy ved ledelse av andre

DAG 2

09.00 - 16.00

Agenda dag 2

 • Refleksjoner fra dagen i går
 • Hvordan kan du bidra til å etablere psykologisk trygghet i dine relasjoner?
 • Dialogintervju for å bygge trygghet og robuste relasjoner
 • Hvordan er relasjonene til de du leder?
 • Hvordan bygge høykvalitetsforbindelser?
 • Anerkjennende intervju
 • Mitt lederskap
 • Lærende refleksjon

PRAKTISK INFORMASJON

Oppstart dag 1 kl. 0830 med registering, kaffe, te og lett frokost til de som ønsker, selve kurset starter kl. 0900. Oppstart dag 2 kl. 0900. Avsluttes begge dager kl. 1600. Det vil bli lagt inn jevnlige pauser underveis. Lunsj fra kl 1130 - 1230 begge dager. Kursmateriell og deltakerbevis sendes ut elektronisk i etterkant.

 • Hege Brekke

  Daglig leder

  Prosessio AS

  Hege har en masterutdannelse innen ledelse, samt at hun har en økonomisk og pedagogisk teoretisk bakgrunn. Hun er også sertifisert SCI Mentor og har instruktørutdanning i Mindfulness.

  Hege har lang erfaring med roller som har hatt ansvar med organisasjonsutvikling, lederutvikling, ledergruppeutvikling og utvikling av individer fra både offentlig og privat sektor. Hege jobber også som mental trener i toppidretten, og har bistått ulike eliteserielag i både håndball og fotball, samt enkeltutøvere i innland og utland.

  Før hun startet Prosessio AS, har hun jobbet som konsulent i selskaper som Accenture og Deloitte, samt bank og finanssektoren. Hun har også erfaring fra offentlig sektor, samt tidligere vært headhunter og bedriftsrådgiver.

  Hege er opptatt av ledelse, dialogferdigheter som bygger robuste relasjoner, samt fokus på kontinuerlig læring og forbedringer. Hun brenner for å hjelpe individer og team med å fremme gode prestasjoner, gjennom systematisk fokus på læring, utvikling, selvledelse og styrkebasert ledelse. Hun er også opptatt av samhandling på tvers i komplekse organisasjoner, og støtter seg ofte til forskningen gjort på relasjonell koordinering og relasjonell kapasitet. Hege er på sitt beste når hun bygger andre opp, utvikler andre, samt er en fasilitator og sparringspartner til mennesker og team som vil bevege seg fra ambisjon til prestasjon.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Ledelse og utvikling

Design thinking - for innovasjon og nytenking

6.–7. feb.
Bouvet Norge AS, OSLO