6. mars
kl. 17:00–20:00

Kan du tenke deg å heve kvaliteten på møtene du deltar i? Hva skal til for at ditt styre har gode møter, og kjenner du til ditt ansvar som styremedlem?

Meld meg på

Beskrivelse

Dette kurset gir deg nye verktøy for å bli en leder eller møtedeltaker som bidrar til effektivitet og fremdrift i styret, og som ikke minst gjør styrearbeidet mer givende.

  • Slik får du bedre kvalitet, framdrift og engasjement i Tekna-styret
  • Det viktigste du må vite om styrearbeid
  • Ansvar for rapportering, møteledelse og samarbeid med sekretariatet

Kurset består av foredrag med tips og praktiske råd ispedd refleksjonsoppgaver og gruppediskusjoner.

Målgruppe

Kurset er for deg som er tillitsvalgt i en Tekna-gruppe i en bedrift, i et avdelingsstyre eller avdelingsfagråd eller som har andre verv for en avdeling, fagnettverk eller studentgruppe. Dette er ikke et kurs om rollen som ansattvalgt medlem i bedriftens styre. Det har vi et eget kurs om 15. mai.

Kursledere

Kurset holdes av Espen Nilsen, distriktskontorleder i Telemark og Vestfold og Katrine Olsson, avdelingsleder i seksjon for Arbeidsliv og juss.

Bakgrunnskunnskaper

Vi forventer at du gjennomfører disse to grunnkursene på e-læring før kurset: Bli kjent med Tekna og Grunnkurs for ditt tillitsvalgtområde

Kurset starter 17:00. Vi begynner med litt mat 16:15.

Finn frem:

Ingeniørenes Hus Møtesenter, Tekna Studio, 4. etg.