Tekna Samfunnsutviklerne arrangerer faglig seminar med Jordskifterlaget for studentene på NMBU.

Meld meg på

Deler av styret til fagnettverket Tekna Samfunnsutviklerne reiser til NMBU, har stand fra kl. 13-15 og faglig seminar på kvelden kl. 18.30 i samarbeid med Multiconsult. Servering av pizza & sushi.

Målgruppe:
Studenter hovedsakelig fra Jordskifterlaget, Struktura og linjeforeningen Atlas.

Arrangementet krever påmelding på grunn av servering.

Finn frem:

Festsalen i UR-bygningen, Ole Sverres plass 1, 1433 Ås
Skriv ut

Stakeholder management – interessentarbeid

Alle store energiprosjekter berører mange private og offentlige parter. Det er viktig å ha oversikt og god kommunikasjon med disse for å unngå unødvendige overraskelser for både utbygger og berørte parter under utbygging og drift.

Avtaler og kompensasjon til grunneiere og kommuner

Prosjektene legger ofte beslag på betydelige arealer eid av private eller offentlige. Hvordan kan disse kompenseres og hva gjør vi hvis vi ikke kommer til enighet?

Prosjektering - samla inngrep og redusert fotavtrykk

Hvilke grep kan man ta i detaljplanfasen som vil påvirke arealbruk?

Endringer – rammer og muligheter:

Hvordan ivareta rom for endringer gjennom planleggingen? Hvordan ivareta positive endringer (positive for miljø og eller landskap) utover dette gjennom saksbehandling i en byggeperiode?