Strategiseminaret er et av de viktigste samlingspunktene for Teknas tillitsvalgte i statlig sektor. Her diskuteres dagsaktuelle problemstillinger for medlemmer og tillitsvalgte.

Meld meg på

Årets arrangement er lagt til Lysebu konferansesenter, Oslo

Vi ønsker at så mange etatsforeninger som mulig er representert på strategiseminaret. Dersom styreleder ikke kan delta, ber vi om at en annen fra styret representerer foreningen i stedet. Hvis det er ledige plasser, åpner vi for at flere fra hvert styre kan delta.

I år, som i fjor, vil oppgjøret og de lokale forhandlingene stå i fokus. Teknas nye strategiplan vil bli presentert ved Teknas president, og samlingen vil også ha fokus på forberedelser til Representantskapsmøtet i 2019 og innspill til aktuelle tema.

Overnatting til alle blir reservert fra 4.-5. desember.

Skriv ut

Onsdag 4. desember

10:00 - 13:00

Program kommer

13:00 - 14:00

Lunsj

14:00 - 18:00

Program kommer

14:00 - 15:00

Program kommer

19:00 - 22:00

Middag

Torsdag 5. desember

09:00 - 13:00

Program kommer

11:30 - 12:30

Lunsj

12:30 - 15:00

Program kommer

Møteslutt kl 15. God tur hjem!