Strategiseminaret er et av de viktigste samlingspunktene for Teknas tillitsvalgte i statlig sektor. Her diskuteres dagsaktuelle problemstillinger for medlemmer og tillitsvalgte.

Meld meg på

Årets arrangement er lagt til Lysebu konferansesenter, Oslo

Vi ønsker at så mange etatsforeninger som mulig er representert på strategiseminaret. Dersom styreleder ikke kan delta, ber vi om at en annen fra styret representerer foreningen i stedet. Hvis det er ledige plasser, åpner vi for at flere fra hvert styre kan delta.

I år, som i fjor, vil oppgjøret og de lokale forhandlingene stå i fokus. Teknas nye strategiplan vil bli presentert ved Teknas president, og samlingen vil også ha fokus på forberedelser til Representantskapsmøtet i 2019 og innspill til aktuelle tema.

Overnatting til alle blir reservert fra 4.-5. desember.

Skriv ut

Onsdag 4. desember

10:00 - 13:00

Program kommer

13:00 - 14:00

Lunsj

14:00 - 18:00

Program kommer

14:00 - 15:00

Program kommer

19:00 - 22:00

Middag

Torsdag 5. desember

09:00 - 13:00

Program kommer

11:30 - 12:30

Lunsj

12:30 - 15:00

Program kommer

Møteslutt kl 15. God tur hjem!

Tekna dekker kostnadene med reise med rutegående transport (tog/buss/fly), og for selve kurset inklusive alle måltider. Bruk av egen bil dekkes kun etter egen avtale med Tekna.

Tekna dekker kostnadene med reise med rutegående transport (tog/buss/fly), og for selve kurset inklusive alle måltider. Bruk av egen bil dekkes kun etter egen avtale med Tekna.

Eventuelle flybilletter må du bestille selv hos Egencia på telefon : 23 15 04 99 eller e-post : customer_service@egencia.no. Referanse er: Tillitsvalgtopplæring/19300/Bræin. Presiser at fakturaen skal til: Tekna v/ Bræin, Postboks 2312 Solli; 0201 Oslo.

Tillitsvalgte i stat har rett på fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs, ref Hovedavtalen § 39 i statlig sektor. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Søknad med lønnsslipp som viser trekk i lønn sendes inn til oss via reiseregningsløsningen for godtgjøring.

Reiseregning
Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte som er den beste og enkleste måten å få utlegg tilbakebetalt. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiansvarlig i Tekna Nina Gundersen på Nina.Gundersen@tekna.no.

Når du har fått en profil, logg inn på nettsiden https://reise.tekna.no/