2. juni
kl. 09:00–12:00
Streaming, Nettbasert

Styrk selvtilliten og utvid ditt repertoar gjennom å lære å bruke historiefortelling i jobbsøkerprosessen.

Meld meg på

Med et økende antall permitterte og ledige, blir det stadig mer krevende å skille seg ut i søknadsbunken. Det er mange gode CV-er og dyktige folk der ute. Hvordan kan du styrke dine sjanser til å bli utvalgt?

Storytelling gir snarveien til å skape kontakt og vise frem mer av din unike erfaring og personlighet i møte med potensielle arbeidsgivere. Du har garantert mer å komme med enn du tror fra din personlige erfaringskurv.

På dette skreddersydde kurset for permittere og arbeidssøkere trener du på å finne og fortelle relevante historier som illustrerer dine kunnskaper, ferdigheter og egenskaper. Formålet er å gi deg innsikt, trygghet og pågangsmot til å bruke storytelling for å bygge din personlige merkevare. Du får konkrete verktøy som ruster deg til både i intervjuer og andre innsalgsmøter.

Du får tips trening, og tilbakemelding i en trygg og uformell øvingsarena. Vi bruker Zoom og breakoutrooms hvor du vil øve i grupper med andre i samme situasjon. I løpet av tre aktive timer vil du ha fortalt og hørt flere historier som inspirerer og motiverer i det videre arbeidet.

Før kursstart blir du bedt om å finne minst fem personlige egenskaper og eksempler som du kan ta utgangspunkt i.

Læringsutbytte

Etter kurset vil du være klar til å:

 • Fortelle historien om egen bakgrunn med troverdighet og overbevisning
 • bruke muntlige historier i intervjusituasjoner med ulike potensielle arbeidsgivere
 • Selge egen kompetanse med stolthet og utnytte flere spontane anledninger
 • Håndtere motstand og improvisere med selvtillit

Program – tre timer med vekt på praktisk trening, feedback og konkrete tips:

 • Lær enkle byggesteiner og retoriske grep som overbeviser
 • Lær å tydeliggjøre dine egenskaper med historier og konkrete eksempler
 • Lær å skreddersy historier til den enkelte bedrift og søknad
 • Lær å håndtere motstand hos deg selv og andre
 • Lær å bli bevisst din personlige fremtoning når du forteller historier
 • Lær å utnytte spontane anledninger

Forarbeid!

Finn 5 personlige egenskaper og hent frem eksempler på hendelser fra jobb eller verv som du er spesielt stolt av.

Foredragsholder

Siri Blindheim, Mestringspilotene AS

Siri er en meget erfaren kursleder i retorikk og presentasjonsteknikk med 18 års kursledererfaring innenfor de fleste bransjer, både privat og offentlig.

Gjennom Retorisk Institutt, har hun blant annet holdt en rekke kurs ved NHOs landsdekkende lederprogrammer. Blant hennes kunder finner vi SINTEF, NTNU, Norges forskningsråd, NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi), Miljøverndepartementet, Statoil, GDF Suez (Engie) og Petoro.

Siri har utdannelse i språk fra Universitet i Oslo, og Høgskolen i Østfold med praksisopphold i Frankrike. Hun har tatt markedskommunikasjon ved Norges Markedshøyskole, Coaching gjennom Høgskolen i Hedmark, er NLP Master Practitioner og sertifisert pusteveileder. Hun har også praktisk erfaring som salgsleder i Norges Standardiseringsforbund.

Siri kurser og coacher gjennom sitt selskap Mestringspilotene AS, slik at du tar i bruk mer av ditt potensial, og oppnår bedre resultater.

Skriv ut

09:00 - 12:00

Tema

 • Jobbsøknad, CV, referanser og jobbintervju
 • Det formelle og uformelle jobbmarkedet
 • Hvordan være behov og bidragsorientert
 • Jobbsøk og rekruttering - hvordan redusere risiko
 • Siri Blindheim

  Mestringspilotene AS

  Siri er en meget erfaren kursleder i retorikk og presentasjonsteknikk med 18 års kursledererfaring innenfor de fleste bransjer, både privat og offentlig.

  Gjennom Retorisk Institutt, har hun blant annet holdt en rekke kurs ved NHOs landsdekkende lederprogrammer. Blant hennes kunder finner vi SINTEF, NTNU, Norges forskningsråd, NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi), Miljøverndepartementet, Statoil, GDF Suez (Engie) og Petoro.

  Siri har utdannelse i språk fra Universitet i Oslo, og Høgskolen i Østfold med praksisopphold i Frankrike. Hun har tatt markedskommunikasjon ved Norges Markedshøyskole, Coaching gjennom Høgskolen i Hedmark, er NLP Master Practitioner og sertifisert pusteveileder. Hun har også praktisk erfaring som salgsleder i Norges Standardiseringsforbund.

  Siri kurser og coacher gjennom sitt selskap Mestringspilotene AS, slik at du tar i bruk mer av ditt potensial, og oppnår bedre resultater.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Ledelse og utvikling

Fra fagekspert til suksessfull leder

4. mai–8. juni

Ledelse og utvikling

Endringsledelse i offentlig sektor

2.–3. juni
Streaming, Nettbasert

Ledelse og utvikling

Retorikk