18. nov.
kl. 11:00–12:00
Streaming, Nettbasert

I følge Regjeringen og Innovasjon Norge er batteriproduksjon den nye oljen. Hva er status så langt?

Meld meg på

Beskrivelse

Elbiler er på full fart inn i norsk transportsektor og har på kort tid overtatt salget av nye biler. Det utvikles nye bilmodeller i raskt tempo som tar i bruk IT-teknologi på en helt ny måte. Krav til pålitelighet og rekkevidde gjør at det utvikles nye batterityper og etterspørselen etter disse er stigende.

Det bygges derfor mange nye batterifabrikker for å dekke etterspørselen, og også Norge er på banen her. Selskapet Frey, med blant annet Hydro, Equinor og Panasonic, planlegger produksjon av battericeller i Mo i Rana, og Morrow, med blant annet Gjelsten, Agder Energi og Bellona, vil bygge i Arendal.

Batteriproduksjonen vil kreve mye energi og fabrikkene blir store og må bygges i flere trinn. Vi vil spesielt ta opp utfordringer knyttet til planlegging, bygging og energi bruk.

Dagens agenda

1100 Velkommen, litt om Tekna og dagens agenda, Tor Børre Mosland, Tekna

1105 Morrows storsatsing på batteriproduksjon i Arendal, Bjørn Rustad, Morrow Batteries

1120 Kommunens tilrettelegging og utbygging av infrastruktur for batterifabrikken til Morrow Batteries, Kåre Andersen, Arendal kommune

1135 Hvordan oppstart og utbygging av batterifabrikken vil gjøres for å kunne øke produksjonen framover? Einar Kilde, Freyr Battery

1150 Hvordan Mo Industripark la til rette for Freyr sin etablering i industriparken? Jan Gabor, Mo Industripark

1200 Oppsummering/spørsmål?

Arrangører: Tekna Bygg og anlegg og Tekna Klima

Relevante artikler:

Er batterifabrikker Norges neste industrieventyr? (Teknas energiblogg)

Rogaland-bedriften Beyonder lager batterier av sagflis (Innovasjon Norge)

Freyr sparer 20 milliarder kroner

Satsning i Mo i Rana