24. juni
kl. 14:00–15:30
Streaming, Nettbasert

Velkommen til et digitalt medlemsmøte om norske havvind-muligheter.

Meld meg på

IEA la nylig frem sin "Net zero"-rapport der det blant annet står at fra og med 2030 må det hvert eneste år bygges ut 630 GW med ny solkraft og 390 GW med vindkraft.

Hovedtemaene i møtet vil være:

  • Gjennomføringsevne for å kunne bygge ut havvind i større skala på norsk sokkel

  • Konkurransekraft i det internasjonale markedet

Medlemsmøtet arrangeres i samarbeid med Norsk Industri, Tekna Klima og Tekna Olje og gass.

Skriv ut

14:00

Velkommen.

14:05

Innledning ved Tekna-presidenten: Hvorfor er havvind viktig for TEKNA og Norge.

14:10

Havvind i Nordsjøen

Prosjekt som har kartlagt norsk leverandørindustris gjennomføringsevne for å bygge ut havvind i Nordsjøen og konkurransekraft i det internasjonale markedet Gjennomgang av:

• Kartleggingsarbeid – resultater fra arbeidet ved Elly Bjerknes, Prosjektleder Norsk Industri

• Internasjonalt marked v /Knut Erik Steen, Norwegian Energy Partners

• Kontrakt og risiko, Christopher Riel, Aker Solutions

14:55

Behov for å tenke på forretningsmodeller allerede nå – hvilke muligheter og utfordringer gir havvind

Peter Gørbitz, prosjektleder NCE Smart Energy Markets

15:05

Spørsmål og diskusjon.

15:20

Oppsummering/avslutning.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: