Vi innkaller alle tillitsvalgte i Statens vegvesen til tillitsvalgtsamling den 23.-24. august på Thon Hotel Arena (ligger like ved Lillestrøm stasjon).

Meld meg på

Formålet med denne samlingen er å gi opplæring og belyse og drøfte aktuelle tema og problemstillinger som tillitsvalgte møter i sitt verv, for å bidra til å gjøre tillitsvalgte tryggere i rollen som tillitsvalgte.

Tematikken på årets samling vil derfor berøre sentrale tema innen personalpolitikk, slik som:

 • ansettelser
 • fremtidens arbeidsplasser/rollen som tillitsvalgt
 • strategisk bemanningsplan
 • hvordan vi sammen skal skape et godt samarbeidsklima mellom tillitsvalgte og ledelse

Vi får også besøk fra Teknas forhandlingssjef Linn Guste-Pedersen som orienterer om årets lønnsoppgjør.

Vi får også besøk av ledelsen og det blir rom for diskusjoner.

Vel møtt til et faglig spennende tillitsvalgtsamling!

Med hilsen Guro Marie Dyngen, Hovedtillitsvalgt Tekna Statens vegvesen Mobil: +47 95191767

Praktisk informasjon og hotellbeliggenhet

Dette er å anse som et organisasjonsfaglig arrangement, hvor du har rett til fri med lønn etter hovedavtalen for å delta.

Thon Hotel Arena har adresse Nesgata 1, 2004 Lillestrøm, som er i gangavstand fra Lillestrøm togstasjon. Tekna har boket rom og inklusive alle måltider. Ved ekstra lang reisevei, og behov for ankomst kvelden før, skriv dette i merknadsfeltet.

Tekna dekker kostnadene med reise med rutegående transport (tog/buss/fly). Bruk av egen bil dekkes kun etter egen avtale med Tekna.

Flyreise kan bestilles hos Egencia customer_service@egencia.no, tlf 23 15 04 99), så mottar Tekna fakturaen. Skriv i emnefeltet i e-posten: "Reise belastes Tekna, comcode 825152" og oppgi følgende referanse: "Tekna/tillitsvalgt/22317/Bræin" så får Tekna faktura og du slipper å legge ut for reisen.

Reiseregning Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte som er den beste og enkleste måten å få utlegg tilbakebetalt. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomi i Tekna på e-post; reise@tekna.no. Når du har fått en profil, logg inn på nettsiden https://reise.tekna.no/ og legg inn kravet med bilag. Merk regningen med prosjekt 22317og velg Rebecca Bræin som attestant.

Skriv ut

Tirsdag 23. august

09.30 - 10.00

Småmat

10.00 - 10.20

Åpning

 • Presentasjonsrunde
 • Gjennomgang av formål med samlingen og program

10.20 - 11.30

Ansettelser

 • Personalreglementet og andre regler/føringer
 • Hva er rollen til fagforeningene når vi får annonser til utale?
 • Hva er rollen til ansattrepresentant i intervjuene?
 • Hva er rollen til ansattrepresentanten i ansettelsesrådet?

v/Jane Bordal, Fellesfunksjoner

11.30 - 11.50

Pause

11.50 - 13.00

Rollen til lokalt tillitsvalgt / Fremtidens arbeidsplasser

v/Jane Bordal Fellesfunksjoner

 • Rollen til lokalt tillitsvalgte
 • Føringer for utforming av kontorlokaler
 • Fjernjobbing, fjernledelse på digitale flater i åpent landskap – Hvordan løser vi dette?
 • Plassjef vs linjesjef, hvem ivaretar arbeidsmiljøet

 • Innledning

 • Diskusjon

13.00 - 14.00

Lunsj

14.00 - 17.00

Årets lønnsoppgjør

v/konstituert forhandlingssjef Tekna Stat Linn Guste-Pedersen(Guro Dyngen/Tekna-ledere i driftsenhetene

 • Repetisjon av resultatet
 • Hva ønsker vi å oppnå (generelle tillegg vs individuelle tillegg, føringer? Strategi for Tekna SVV
 • Erfaringer fra 2021
 • Hvordan forbedre seg til årets lokale forhandlinger:
  • Regneark
  • Kravskjema

(det blir lagt inn pause i programmet)

17.00

Møteslutt

19.00 - 21.00

Middag på hotellet

Onsdag 24. august

09.00 - 11.30

Strategisk bemanningsplan

v/vegdirektøren

 • Innledning, vi ønsker å høre vegdirektøren Ingrid Dahl Hovland sine tanker om framtiden
 • Hva slags kompetanse trenger vi
 • Hvordan klare å rekruttere og beholde
 • Hvordan opprettholde sterke fagmiljøer på tross av store avstander (mange ansatte sitter med en følelse av at sitt kontorsted «ikke rekrutterer nye»/ikke er «prioritert». Er det slik eller er det «likt for alle» som følge av generell nedbemanning?
 • Hvordan erstatte kompetanse som går av med pensjon/eldrebølgen
 • Kompetanseoverføring

 • Diskusjon mellom vegdirektør og Tekna-tillitsvalgte

11.30 - 12.30

Lunsj

12.30 - 14.00

Hvordan skaper vi sammen et godt samarbeidsklima mellom tillitsvalgte og ledelse

 • Innledning v/Kjerstin og evt flere fra arbeidsgiverfunksjonen

 • Diskusjon

14.00

Møteslutt og vel hjem!