Arrangementet i mars 2019 vil avholdes i Agder, mellom Lillesand og Kristiansand, et hovedvei-område (E18) som er i endring!

Meld meg på

Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) arrangerer for 31. gang konferansen "Sprengningsarbeider".

I år er vi på Sørlandet hvor det pågår mange store prosjekter, samt at det alltid har vært mange sprengningsarbeider der. Vi avholder kurset like utenfor Kristiansand hvor kurset kan nås av alle – om du kommer med bil eller fly.

Vi ønsker alle profesjoner som er involvert i sprengningsarbeid, både prosjekteiere, konsulenter, kontrollører, planleggere, entreprenører, sprengningsledere og utførende bergsprengere i gruve-, pukkverk- og anleggsbransjen velkommen til arrangementet for å dele erfaring og skape diskusjoner som er til det beste for bransjen vår.

Sprengningsarbeider-kurset skal gi faglig påfyll med informasjon, deling av kompetanse og diskusjoner. Det skal være et sted du treffer kollegaer, myndigheter, oppdragsgivere – og gode konkurrenter til to dager med gjensidig nytte for oss alle.

Posterutstilling (forutsetter minst 1 fullt betalende deltaker) for firmaer som ønsker å profilere seg koster kr 5.000 (+ mva). Cirka 2 meter bredde.

Skriv ut

09:30 - 10:00

Registrering

Onsdag 6. mars

Møteleder: John Eriksen, AF Gruppen

10:00 - 10:15

1. Åpning / velkommen

10:15 - 11:45

2. Nytt fra DSB

 • bl.a. funn av gamle forsagere - håndtering - destruering - sentral godkjenning
 • uhell - ulykker - regelverksutvikling
 • ny avtale med Bransjerådet oktober 2018
 • oppbevaring av sprengstoff på byggeplass
 • opplæring - kommunikasjon
 • mm

Ingela Forseth og Per Isdahl, DSB

11:45 - 12:00

Spørsmål / diskusjon

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 13:30

3. Sulfidførende berg på Sørlandet -

erfaringer, utfordringer og undersøkelsesmetoder

Morten Christiansen, Sweco Kristiansand

13:30 - 14:00

4. Håndtering av sulfider og løsninger - Ytre miljø, lagring, lokale tiltak

Guro Kristiansen, AF-Gruppen

14:00 - 14:30

5. HMS - boring og sprengning

Olaf Lingjærde, AF Gruppen

14:30 - 14:50

Pause

Møteleder: Ingrid Vik Jondahl, Norcem

14:50 - 15:15

6. Hvorfor er vi så redde for kvartsen i steinstøvet?

Bente Ulvestad, STAMI

15:15 - 15:45

7. Kruttavgiften og økt tilsyn

Frode Andersen, MEF

15:45 - 16:15

8. Fullskala testsprengning - instrumentering, måleresultater, erfaringer

Nils Ramstad, Multiconsult AS

16:15 - 16:30

Pause

16:30 - 17:00

9. Plast i sprengsteinmasser - nye krav fra myndighetene

Line Kristin Johnsen, Multiconsult AS

17:00 - 17:30

10. Historisk innlegg - hvordan sprengte vi fjell før årtusenskiftet?

Karl Kure, Kure-Fjellsprengningsteknikk

17:30 - 17:45

Spørsmål

17:45 - 18:00

Slutt for dagen

19:00 - 21:30

Middag

Torsdag 7. mars

Møteleder: Knut Tanbergmoen, Austin Norge

08:30 - 09:00

11. Innlegg fra AMV

Peder Andersen

09:00 - 09:30

12. Instrumentering

P-O Bjelkström

09:30 - 10:00

13. Sprengning i Nye Veier - Forventninger og erfaringer

Thor Kristian Hustveit, Nye Veier AS

10:00 - 10:30

Spørsmål / pause / utsjekk

10:30 - 11:00

14. Sprengstsoffenes følsomhet - gjenstående sprengstoff

Jan Egil Blix, Orica

11:00 - 11:30

15. Kristiansand - Arendal. AF Gruppen - Nye Veier. Prosjektpresentasjon

John Eriksen, AF Gruppen

11:30 - 12:00

16. Sprengning av sjakt

Espen Hugaas, Orica

12:00 - 13:00

Lunsj

Møteleder: Ståle Fyksen, TT Anlegg AS

13:00 - 13:30

17. Terskelsprengning Vamma Kraftverk

Jarle Bøckmann, AF Decom

13:30 - 14:00

18. Sprengningsarbeidet ved FV 723 - Åfjorden

Hanne Louise Moe, Statens vegvesen

14:00 - 14:15

Pause

14:15 - 14:45

19. Mer enn 100 mill tonn utsprengt fjell uten problemer med gjenstående sprengstoff

 • Hva gjør vi rett?

Knut Petter Netland, Titania

14:45 - 15:20

20. Bransjerådet (BR)

 • mandat
 • hvem sitter i rådet - og hvem representerer de?
 • hvem jobber de for?
 • sammensetning
 • vet BR at man er villige til å betale mer for bedre tilsyn?
 • finansiering
 • diskusjon

Olaf Rømcke, Orica. Leder Skytebaskom., leder Bransjerådet

Slutt / hjemreise