14. feb.
kl. 12.00–15.30

Hvordan får vi til gode løsninger for vann og avløp i spredt bebyggelse?

Meld meg på

Fagtreffet arrangeres i regi av Norsk Vannforening

For å få på plass tilfredsstillende vann- og avløpsløsninger i spredt bebyggelse, er det viktig at dette kommer med på et tidlig tidspunkt i planarbeidet. Dersom vann- og avløpsløsningene skal komme «løpende etter», vil det fort ende opp med at vi ikke får optimale og tilfredsstillende løsninger verken med hensyn til drikkevannsforsyning eller avløpsrensing. Helhetlig vurdering av vann og avløp ligger til grunn for både arealplanleggingen, vannforskriftsarbeidet, nye utslippstillatelser og opprydding i spredt bebyggelse. Det er derfor viktig at kommunene tenker samarbeid på tvers av etater og avdelinger og får vann- og avløpsløsninger tidlig inn i planfasen.

Møteleder: Guro Randem Hensel og Anne-Grete Blankenberg, NIBIO

Streaminglenke tilsendes påmeldte.

Vil du bli medlem i Norsk vannforening? Meld deg på her Norsk Vannforening

Norsk vannforening dekker tekniske og forvaltningsmessige sider ved vann som naturressurs. Foreningen legger vekt på forhold knyttet til både vannkvalitet og vannressurser i et flerbruksperspektiv.

Norsk vannforening arrangerer jevnlig seminarer og fagtreff om aktuelle emner innenfor alle vannfaglige områder. Medlemmer får rabatt på møteavgiften og får tilsendt Tidsskriftet VANN 4 ganger i året. Deltakelse på fagtreffene er gratis, noe som gjør disse møtene særlig velegnet også for studenter.

Ønsker du å bli medlem? Se her

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Plastic, not so fantastic

Miljø- og biovitenskap

Frisk Fisk 2022