21. jan. 2019
kl. 12:00–15:30

Velkommen til fagtreff om snøhåndtering. Fagtreffet vil belyse problemstillingene og legge vekt på renseløsninger for forurenset snø.

Meld meg på

Beskrivelse

Vinteren 2018 ble svært snørik og kommunene fikk problemer med å lokalisere snødeponier og behovet for bortkjøring var stor. Snøhåndteringen var ute av kontroll og store snødeponier ble lagt rett ved sårbare resipienter. Noe som igjen kan føre til betydelig forurensning med smeltevannet til resipienten.

Det har også vært fokus på problemet i lokale medier som viste bilder av store skitne " snøberg" rett ved vassdrag, og var etablert uten noen form for tillatelse.

Staten, kommunene og problemeiere bruker i dag store summer på å rydde opp i forurensing av miljøgifter i forurenset grunn og til vassdrag. Det blir derfor viktig at en har mest mulig kontroll over forurenset snø som kan inneholde betydelige mengder forurensning fra vegslitasje og trafikk samt fra andre kilder. Det er knyttet utfordringer til å fram gode miljøløsninger for snøhåndtering.

I dag spriker løsningene fra dumping av snø i sjø og vassdrag, enkle sandfang og til avanserte løsninger som snøsmelteanlegget i Oslo.

Det er mulig å følge møtet på streaming, meld deg på eget valg under påmelding.

Finn frem:

Grensesvingen 7, Oslo

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Salmo Unique- den nye laksen

17. jan. 2019
kl. 17:00–19:00
Bergen sentrum, BERGEN

Miljø- og biovitenskap

Frokostmøte: Bærekraftig avfallshåndtering

23. jan. 2019
kl. 08:30–10:00

Miljø- og biovitenskap

Frisk Fisk 2019