Smittevern på arrangementer i regi av Tekna

Spørsmål og svar om hvordan ivareta smittevern på arrangementer i Teknas regi.

Vi ber deg observere og holde minst 1 meters avstand til andre deltagere.

Hvis du tester positivt for Covid-19 i etterkant av arrangementet, ber vi deg umiddelbart sende Tekna en e-post på covid@tekna.no

Slik får vi informert de andre deltakerne og myndighetene så raskt som mulig. Dette er avgjørende for å begrense smittespredningen til andre deltakere, deres familie og omgangskrets.

Den smittede blir anonymisert i vår kommunikasjon med de øvrige deltakere.

Hvordan ivaretar Tekna smittevern på sine fysiske arrangementer? 

Tekna har gode rutiner på smittevern og følger rådene fra Helsemyndighetene. 

Under våre arrangementer oppfordrer vi alle deltakere til å unngå håndhilsning og holde 1 meter avstand. Det blir det opplyst om smittevern og forhåndsregler i forkant av alle arrangementer. Det blir også satt ut antibac og den generelle hygienen og renholdet i lokalene blir godt ivaretatt.  

Myndighetene krever at alle offentlige arrangementer skal ha en plan for gjennomføring for å sikre god smittevernhåndtering. Derfor foretar vi i Tekna en risikovurdering i forkant av hvert arrangement. Her vurderer vi om kravene til gjennomføring overholdes og om det er forsvarlig å avholde det planlagte arrangementet. Vi benytter sjekklisten utarbeidet av myndighetene for å foreta en slik risikovurdering.  

Hvem er ansvarlig for smittevern på Tekna arrangementer? 

Tekna tar smittevern på alvor og våre prosjektledere har fått god gjennomgang av smittevernrutiner. Vi har også utarbeidet en sjekkliste som brukes i forbindelse med alle våre arrangementer for å påse at alle krav fra myndighetene ivaretas. Vi benytter oss også av risikovurderingen utarbeidet av FHI i forkant av arrangementer. Vi samarbeider også med profesjonelle leverandører for å ivareta sikkerheten for alle deltakere.  

Hva skjer om noen tester positivt etter deltagelse på et Tekna arrangement? 

Dersom deltagere tester positivt for Covid-19 i etterkant av et Tekna arrangement, skal de sende en epost til covid@tekna.no. Dette blir opplyst om per SMS i forkant og under selve arrangementet.  

Hva skjer ved et eventuelt smitteutbrudd? 

Dersom en deltager tester positivt kort tid etter deltagelse på et Tekna arrangement blir alle øvrige deltagere varslet om dette per SMS. Teknas beredskapsgruppe blir aktivert og det blir opprettet en egen koronatelefon som skal betjene spørsmål og eventuelle henvendelser fra helsepersonell. Tekna vil også sende deltakerlister til helseinstitusjoner dersom dette er ønskelig.  

Hvem kontakter jeg dersom jeg har spørsmål? 

Dersom du har spørsmål rundt smittevern på et av våre arrangementer, ber vi deg sende en epost til kurs@tekna.no 

Dersom det er pressehenvendelser angående smittevern på ett av våre arrangementer, ber vi deg sende en epost til mona.raa.ravndal@tekna.no  

Råd for å forhindre smittespredning ved arrangementer:  

  • Hold minst én meters avstand til andre. 
  • Ha god håndhygiene. 
  • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre. 
  • Følg anbefalingene om bruk av munnbind og se andre  råd fra Folkehelseinstituttet 

Les flere råd hos Folkehelseinstituttet 

Sist oppdatert: 7. september 2020