14. feb.
kl. 08:15–10:00

Hvordan vil dagens teknologitrender forme morgendagens sykehus?

Meld meg på

Sykehus er høyteknologiske, tverrfaglige arbeidsplasser. Den hurtige teknologiutviklingen stiller høye krav til fleksibilitet i alt fra sykehusbygg til IT-systemer og medisinsk utstyr – i alt fra planlegging av nye bygg til drift og videreutvikling av bygg, IT-systemer og medisinsk utstyr.

I dette frokostmøtet møter du noen av dem som jobber med disse utfordringene til dagen:

 • Sven Wirsching, virksomhetsarkitekt, Sykehuspartner: Et sykehus er ikke et kontor ...
  Et kort, uhøytidelig skråblikk på særegenheter på sykehus.
 • Terje Gårdsmoen, konsulent, Devoteam Fornebu Consulting: Ny teknologi, nye sykehusbygg – men fortsatt de samme pasientene!
  Basert på erfaringer fra bl.a. Østfold sykehus, omtalt som «Nordens nye supersykehus» ved åpningen i nov. 2015: Hva blir viktig når man skal bygge fremtidens sykehus?
 • Flemming Bo Hegerstrøm, adm. dir. Hospital IT AS: Hvordan realisere verdens mest effektive helsearbeidere i moderne helsebygg
  Med utgangspunkt i mange store teknologileveranser: Hvordan kan helsebygg tilrettelegges for god helseproduksjon, informasjonsflyt, digital automatisering og selvbetjening?
 • Thomas Hatlestad, virksomhetsarkitekt, Helse Vest IKT: Hvordan vi skal jobbe sammen i nytt bygg – en brukerhistorie
  Haraldsplass sykehus i Bergen tok i bruk nytt bygg okt. 2018. Hvordan tenker de at ny teknologi kan støtte oppunder arbeidsprosesser i endring, og hvordan påvirkes sykepleiernes hverdag?

Vi serverer frokost fra kl. 08.00, og selve møtet starter kl. 08.15. Møtet er gratis og åpent for alle, så lenge det er plass. Inviter gjerne med venner og kollegaer (de må melde seg på separat).

Frokostmøtet streames

Følg med LIVE fra kl. 08.15

Møtet arrangeres av nettverkene Tekna Bygg og anlegg, Tekna Big Data og Tekna Helse og teknologi. Som Tekna-medlem er det gratis og uforpliktende å bli med i våre faglige nettverk.

Finn frem:

Tekna Studio, 4. etasje i Ingeniørenes Hus
 • Sven Wirsching

  Spesialrådgiver

  Sykehuspartner Avd Skøyen

 • Terje Gårdsmoen

  IKT- og teknisk direktør

  Sykehuset Østfold HF

 • Flemming Bo Hegerstrøm

  CEO

  Hospital IT AS

 • Thomas Hatlestad

  Virksomhetsarkitekt

  Helse Vest IKT AS

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg og anlegg

Åpent faglig møte i Østfold: Betongutfordringer

24. jan.
kl. 14:00–17:00
Høgskolen i Østfold Fredrikstad, KRÅKERØY