6. feb.
kl. 08.30–11.30
Microsoft Teams, Nettbasert

Her får du psykologbistand til å forstå krisereaksjoner hos deg selv og dine medlemmer, samt hvordan du best ivaretar deg selv i rollen som tillitsvalgt i disse dager.

Meld meg på

På dette kurset får du:

  • Innsikt i hva som er normalreaksjoner på krise og hvordan du best kan håndtere egne og andres reaksjoner
  • Innsikt i hvordan du best kan ivareta deg selv i rollen som tillitsvalgt i og etter endringsprosesser

Læringsform

For å gi deg som deltar optimalt utbytte samler vi maks 10 tillitsvalgte i dette digitale møtet. Det legges opp som en kombinasjon av teori og plenumsdiskusjon. Du vil få tilsendt en lenke til Teams-møtet rett før kurset. Merk deg at vi sender til adressen du har oppgitt til Tekna.

Hvordan håndtere både dine egne og andres reaksjoner

Tekna-tillitsvalgte har i den senere tid vært involvert i flere saker der medlemmer har blitt rammet av endrings- og nedbemanningsprosesser. Dette er situasjoner som ofte oppleves utfordrende og følelsesmessig belastende. Under disse prosessene kan både ansatte og tillitsvalgte komme i strekk, og de grunnleggende behovene vi alle har for mening og mestring, respekt og påvirkning kommer i spill. Det blir viktigere enn noen gang å opptre både profesjonelt og medmenneskelig. Tekna er opptatt av å sette våre tillitsvalgte i best mulig stand til å ivareta medlemmer og seg selv i slike situasjoner, og oppfordrer med det alle våre tillitsvalgte til å delta.

Målgruppe

Lokale tillitsvalgte i private-, statlige og kommunale virksomheter.

  • Cecilie Thorsen

    Psykolog

    Bjørnson Organisasjonspsykologene

    Cecilie er utdannet psykologspesialist, og har erfaring både innen klinisk psykologi og organisasjons- og arbeidspsykologi. Hun er kjent for å bidra med faglig tyngde- på en lettbeint og leken måte. Med 22 års innsikt som klinisk psykolog og organisasjonspsykolog kombinerer hun kunnskap om fag og folk, utfordringer og utviklingsmuligheter. Hun er en foredragsholder, rådgiver og lederutvikler med integritet, mot og glimt i øyet. Hun har bred erfaring fra offentlig sektor (helse, akademia, Politiet, Politidirektoratet, Forsvarets spesialstyrker) og privat sektor. Cecilie har lang erfaring både med samarbeid og rådgivning til tillitsvalgte, med fokus på konstruktivt samarbeid mellom partene i krevende saker knyttet til arbeidsmiljø, konflikt og varslingssaker.