12. okt.
kl. 09:00–12:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Her får du psykologbistand til å forstå krisereaksjoner hos deg selv og dine medlemmer, samt hvordan du best ivaretar deg selv i rollen som tillitsvalgt i disse dager.

Meld meg på

På dette kurset får du:

  • Innsikt i hva som er normalreaksjoner på krise og hvordan du best kan håndtere egne og andres reaksjoner
  • Innsikt i hvordan du best kan ivareta deg selv i rollen som tillitsvalgt i og etter endringsprosesser
  • En kort innføring i et verktøy for å ramme inn krevende samtaler

Læringsform

For å gi deg som deltar optimalt utbytte samler vi maks 8 tillitsvalgte i dette digitale møtet. Det legges opp som en kombinasjon av teori og diskusjoner. Tekna bidrar i å forebygge smitte av Korona, og vi holder derfor dette kurset digitalt. Du vil få tilsendt en lenke til Teams-møtet rett før kurset. Merk deg at vi sender til adressen du har oppgitt til Tekna.

Hvordan håndtere både dine egne og andres reaksjoner

Tekna-tillitsvalgte har i den senere tid vært involvert i flere saker der medlemmer har blitt rammet av nedbemanninger. Dette er situasjoner som ofte oppleves utfordrende og følelsesmessig belastende. Under omstilling kan både ansatte og tillitsvalgte komme i strekk, og de grunnleggende behovene vi alle har for mening og mestring, respekt og påvirkning kommer i spill. Det blir viktigere enn noen gang å opptrer både profesjonelt og menneskelig. Tekna er opptatt av å sette våre tillitsvalgte i best mulig stand til å ivareta medlemmer og seg selv i slike situasjoner.

Målgruppe

Lokale tillitsvalgte i private-, statlige og kommunale virksomheter.

  • Cecilie Byholt Endresen

    Bjørnson Organisasjonspsykologene

    Cecilie er utdannet psykolog og spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. Hun har lang erfaring med organisasjonsutvikling og ledelse fra en rekke sektorer, med hovedvekt på olje og gass, bank og finans, samt ulike offentlige virksomheter. Cecilie jobber med et bredt spekter av fagområder, inkludert lederutvikling og -veiledning, ledergruppeutvikling, teamutvikling, endringsledelse, arbeidsmiljøkartlegging, stressmestring og prosessfasilitering. Hun er også gjesteforeleser for Executive MBA og Strategisk HRM ved Universitetet i Stavanger. Cecilie har i flere år jobbet tett med Tekna og utvikling av tillitsvalgte, og da særlig med fokus på hvordan en best kan stå i rollen under krevende endrings- og omstillingsprosesser.