18.–19. okt.

Få nødvendige ferdigheter og kompetanse i å gjennomføre fysiske og digitale prosesser, møter og workshops som engasjerer og sikrer konkrete resultater.

Meld meg på

På dette kurset lærer du hva som skal til for å bli en dyktig fasilitator og prosessleder. Du får innsikt i metoder og verktøy du umiddelbart kan ta i bruk, enten du leder digitale eller fysiske sesjoner. Du lærer å lede prosesser gjennom involvering og inkludering for å få bedre eierskap til løsning og mål.

Etterspurt kompetanse:

Hurtige endringer, tverrfaglige prosesser, nye forretningsmodeller og samarbeidsstrukturer krever god fasilitering for å løse komplekse utfordringer, og skape ønskede resultater. Nå skal vi også gjøre dette digitalt og det krever at du har kontroll over både innhold, prosess og teknologi.

Kort sagt: Fasilitering er rett og slett en sentral karrierekompetanse!

Å fasilitere betyr å gjøre det lett for mennesker å jobbe sammen. Som fasilitator skal du holde fokus på målet og sørge for alle involverte bidrar med sin kompetanse. Tør du å gripe inn i prosesser på avveie? Er du trygg på å navigere i kaos og håndtere deltakere som vil ulike ting? Hvordan gjøre dette digitalt? Lær konkrete metoder for hvordan du gjør dette nesten uten at deltakerne merker at du er der!

Kurst gir deg følgende utbytte:

 • Innsikt i hva som skal til for å skape resultater i en prosess/gruppe/team
 • Verktøy til å designe møter, workshop og prosesser
 • Tips til hvordan opprettholde engasjement og oppmerksomhet fysisk og digitalt
 • Effektive verktøy for å håndtere ulike steg i en fasiliteringsprosess
 • Prosessvektøy som sikrer god involvering og bidrag
 • Hvordan håndtere motstand og gripe inn i prosesser som er på avveie
 • Kompetanse til å lede en gruppe ulike mennesker mot felles mål
 • Tryggeht i fasilitatorrollen slik at du mestrer ulike scenarier

Få ny innsikt som gir deg nødvendige ferdigheter og kompetanse til å gjennomføre gode prosesser, møter og workshops som engasjerer og sikrer konkrete resultater.

Undervisningsform:

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner og øvelser. Du vil få trening i å fasilitere og kursleder sørger for at læringen er både praktisk og erfaringsbasert. Ingen forkunnskaper kreves.

Hvem bør delta:

Dette kurset er for alle som ønsker å bli bedre på å skape resultater i en gruppe, et team, en workshop, et møte, i en strategisk prosess, en avdeling eller ønsker å lede kundeprosjekter. Du kan være leder, prosjektleder, fagekspert, avdelingsleder, forsker, rådgiver, konsulent, arbeide i privat eller offentlig sektor.


Meld meg på

Se program


Dette er et Tekna Premium-kurs utviklet i tett samarbeid med våre dyktigste fageksperter.

Les mer om Tekna premium her!

Avbestillingsregler

Skriv ut

AGENDA

I løpet av to dager så går vi systematisk igjennom hele prosessen du må håndtere som fasilitator, fra forberedelser og planlegging til oppstart, gjennomføring, avslutning og oppfølging. Du vil få grundig opplæring i hvordan du skal sikre involvering og aktiv deltakelse fra de ulike medlemmene i gruppen, slik at de opplever en god fremdrift og løsning. Metoder og teknikker for å opprettholde energi og interesse i krevende prosesser vil også bli gjennomgått.

DAG 1 - DET RELASJONELLE

Innledning

 • Kort om prossessledelse og fasilitatorrollen

Innsikt i hva som skal til for å skape resultater i en prosess/gruppe/team

 • Relasjonell koordinering og kapasitet vs soft costs
 • Hvordan ser suksess ut – The Why before the How
 • Psykologisk trygghet i gruppen
 • Growth mindset

Kompetanse til å lede en gruppe ulike mennesker mot felles mål

 • Flerdimensjonale mennesker og team – veien til fiasko eller suksess?
 • Forutsetning for å lykkes med ulike mennesker – respekt
 • Fra forming til performing
 • Hvordan raskt gå fra storming til norming
 • DiSC profilverktøy
  • Ulike motivasjonsdrivere – forstå egen, lese andres og tilpasse kommunikasjon
  • Styrkebasert mindset og bidrag – LØFT
  • Do’s and dont’s ulike profiler

Hvordan opprettholde engasjement og oppmerksomhet fysisk og digitalt

 • Makten i spørsmål – ulike spørreteknikker – når bruke hva
 • Start med å utfordre individuelt (unngå låsing i en retning)
 • Bruk av Break Out rooms
 • Djevelens advokat

DAG 2 - VERKTØY OG METODER

Verktøy til å designe møter, workshop og prosesser sikrer god involvering og bidrag

 • Kafe, LEAN Coffe. Idedugnad, Scenariotenkning, Round Robin, Forhandlingsrekke, Brukerintervju/reiser/personas, Perspektivbytte, tenkehatter, hvis du var meg, Akvariet, Starte en konkurrent, Design Thinking etc.

Effektive verktøy for å håndtere ulike steg i en fasiliteringsprosess

 • GROW
 • POM
 • Prosessvektøy som sikrer god involvering og bidrag

Hvordan håndtere motstand og gripe inn i prosesser som er på avveie

 • Om ulike former for motstand
 • Når motstand er bra «First fight then unite!»
 • Hvorfor motstand kommer og hvordan håndtere denne
 • LARS metoden

Trygghet i fasilitatorrollen slik at du mestrer ulike scenarier

 • Å fremstå med trygghet
  • Ethos, Pathos og Logos, om verbal og ikke verbal kommunikasjon
 • Forberedelser, kjenn ditt publikum og valg av verktøy
 • Samtalestyring, dine viktigste verktøy
 • Selvregulering
  • Affirmasjon
  • Visualisering
  • Power Posing
  • Pusteteknikk

Oppsummering og avslutning av kurset

Oppstart dag 1 kl 0830 med registrering, kaffe, te og lett frokost. Oppstart dag 2 kl. 0900. Avsluttes begge dager kl. 1600.

Det vil bli lagt inn jevnlige pauser underveis og satt av ca en time til god lunsj begge dager.

 • Line Blomlie

  Daglig leder/partner

  Enablers Training & Consultancy AS

  Line har arbeidet med fasilitering og prosessledelse i mer enn 20 år, både i privat og offentlig sektor. Hun har selv fasilitert og vært prosessleder for utallige workshops, strategi- og lederutivklingsprosesser, kurs og konferanser.

  Line har jobbet med lederutvikling, samhandling, forretningsutvikling, coaching, rekruttering, motivasjon og selvledelse og retorikk i en årrekke. Hun har arbeidet med alt fra ledertalenter til ledere av medarbeidere, ledere av ledere og ledergrupper. Hennes kunder omfatter de største aktørene innen IT/Telecom, Olje og Offshore, bank/finans, forsikring, advokater, akademia som Universitet i Bergen og Handelshøyskolen BI m.m.

  Hun har selv mange års praktisk erfaring som leder. På 90-tallet arbeidet Line som mellomleder i Norges største bilkjede og økte salget fra 700 til 4000 biler pr år. Under finanskrisen tok hun som toppleder en bilforhandler fra konkurs til Gasellebedrift.

  Line er utdannet økonom fra NTNU og er sertifisert partner i Leadership Pipeline Institute. Hun har lang erfaring i å levere fra både fysisk scene og via ulike digitale plattformer, er en faglig dyktig og meget engasjerende foredragsholder og kursleder. Hun evner å formidle relevant kunnskap, praktiske råd og innspill som hver deltaker umiddelbart kan bruke i egen jobb.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: