18.–19. okt. 2023

Få nødvendige ferdigheter og kompetanse i å gjennomføre fysiske og digitale prosesser, møter og workshops som engasjerer og sikrer konkrete resultater.

Meld meg på

På dette kurset lærer du hva som skal til for å bli en dyktig fasilitator og prosessleder. Du får innsikt i metoder og verktøy du umiddelbart kan ta i bruk, enten du leder digitale eller fysiske sesjoner. Du lærer å lede prosesser gjennom involvering og inkludering for å få bedre eierskap til løsning og mål.

Etterspurt kompetanse:

Hurtige endringer, tverrfaglige prosesser, nye forretningsmodeller og samarbeidsstrukturer krever god fasilitering for å løse komplekse utfordringer, og skape ønskede resultater. Nå skal vi også gjøre dette digitalt og det krever at du har kontroll over både innhold, prosess og teknologi.

Kort sagt: Fasilitering er rett og slett en sentral karrierekompetanse!

Å fasilitere betyr å gjøre det lett for mennesker å jobbe sammen. Som fasilitator skal du holde fokus på målet og sørge for alle involverte bidrar med sin kompetanse. Tør du å gripe inn i prosesser på avveie? Er du trygg på å navigere i kaos og håndtere deltakere som vil ulike ting? Hvordan gjøre dette digitalt? Lær konkrete metoder for hvordan du gjør dette nesten uten at deltakerne merker at du er der!

Kurst gir deg følgende utbytte:

 • Innsikt i hva som skal til for å skape resultater i en prosess/gruppe/team
 • Verktøy til å designe møter, workshop og prosesser
 • Tips til hvordan opprettholde engasjement og oppmerksomhet fysisk og digitalt
 • Effektive verktøy for å håndtere ulike steg i en fasiliteringsprosess
 • Prosessvektøy som sikrer god involvering og bidrag
 • Hvordan håndtere motstand og gripe inn i prosesser som er på avveie
 • Kompetanse til å lede en gruppe ulike mennesker mot felles mål
 • Tryggeht i fasilitatorrollen slik at du mestrer ulike scenarier

Få ny innsikt som gir deg nødvendige ferdigheter og kompetanse til å gjennomføre gode prosesser, møter og workshops som engasjerer og sikrer konkrete resultater.

Undervisningsform:

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner og øvelser. Du vil få trening i å fasilitere og kursleder sørger for at læringen er både praktisk og erfaringsbasert. Ingen forkunnskaper kreves.

Hvem bør delta:

Dette kurset er for alle som ønsker å bli bedre på å skape resultater i en gruppe, et team, en workshop, et møte, i en strategisk prosess, en avdeling eller ønsker å lede kundeprosjekter. Du kan være leder, prosjektleder, fagekspert, avdelingsleder, forsker, rådgiver, konsulent, arbeide i privat eller offentlig sektor.

Hvordan gjøre det lett for mennesker å jobbe sammen?

Ifølge organisasjonscoach Agnethe Ellingsen kan en stødig fasilitator være redningen. Les mer her!


Meld meg på

Se program


Dette er et Tekna Premium-kurs utviklet i tett samarbeid med våre dyktigste fageksperter.

Les mer om Tekna premium her!

Avbestillingsregler

Skriv ut

AGENDA

I løpet av to dager så går vi systematisk igjennom hele prosessen du må håndtere som fasilitator, fra forberedelser og planlegging til oppstart, gjennomføring, avslutning og oppfølging. Du vil få grundig opplæring i hvordan du skal sikre involvering og aktiv deltakelse fra de ulike medlemmene i gruppen, slik at de opplever en god fremdrift og løsning. Metoder og teknikker for å opprettholde energi og interesse i krevende prosesser vil også bli gjennomgått.

Innledning

 • Hva er fasilitering
 • Hva gjør en fasilitator
 • Hvorfor fasilitere
 • I hvilke situasjoner trenger man en fasilitator
 • Hvem kan fasilitere

Deg som fasilitator /prosessleder

 • Din rolle og oppgave som fasilitator
 • Fasilitatorens kjernekompetanser
 • Relasjonskompetanser og personlige egenskaper
 • Kroppsspråk og kommunikasjonsteknikker

Hvordan skape engasjement i møter

 • Hvordan engasjere deltakere
 • Forskjell på engasjement i digitale og fysiske møter
 • Hvordan designe prosesser og møter for hjernen vår
 • Øvelser og metoder for å sikre oppmerksomhet og deltakelse

Gruppeprosesser og møter på avveie

 • Ulike møtekulturer
 • Gruppedynamikk i møter
 • Psykologisk trygghet i grupper
 • Møteledelse, hva fungerer og hva fungerer ikke
 • Metoder og verktøy for å styre

Slik legger du grunnlaget for en god prosess fra a til å

 • Ulike steg i fasiliteringsprosessen
 • Viktigheten av et godt formål
 • Gode forberedelser
 • Møtets ulike faser
 • Gruppelæring
 • Oppfølging og etterarbeid

Praktisk metoder og verktøy for å sikre involvering og gode resultat – 4 nivåer

 • Basisverktøy
 • Prosessverktøy
 • Designe og gjennomføre
 • Trene på å fasilitere møter og prosesser

Oppstart dag 1 kl 0830 med registrering, kaffe, te og lett frokost. Oppstart dag 2 kl. 0900. Avsluttes begge dager kl. 1600.

Det vil bli lagt inn jevnlige pauser underveis og satt av ca en time til god lunsj begge dager.

 • Agnethe Ellingsen

  Forfatter, foredragsholder, karriere- og lederveileder

  Agnelli AS

  Agnethe Ellingsen brenner for å utvikle andre så de bedre kan mestre rollen sin. Hun er internasjonalt sertifisert coach og organisasjonscoach og har jobbet med fasilitering av ulike prosesser siden 2005.

  Hun er kunnskapsrik, engasjerende og opptatt av å formidle på en enkel og forståelig måte. Agnethe har en bred bakgrunn innen leder- og organisasjonsutvikling, både som IT-leder og som konsulent. Hun har tverrfaglig utdanning innen teknologi, ledelse og innovasjon. Blant annet en MBA fra NHH og masterprogram i Design Thinking.

  Agnethe er forfatter av suksessboken ”100-dagerskoden" og "Karrieredesign" som begge har fått bred medieomtale. Hun har jobbet på tvers av bransjer, i inn- og utland, og er en populær kurs- og foredragsholder. Agnethe underviser også på Høyskolen Kristiania.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: