25.–26. mars

Her får du bedre forståelse for hva digitaliseringen betyr for deg som leder og en plattform som gjør at du står stødig overfor nye utfordringer.

Meld meg på

Alle ledere trenger å bli digitale ledere fremover:

Men, hva betyr det å være en digital leder? Hvilke strategiske og operative grep må du ta? Hva må du kunne for å lykkes og skape vekst fremover? Hvilke trender gjelder og hva bør du vite noe om? Kursleder Vigdis Austrheim, som selv har lang og konkret ledererfaring både nasjonalt og internasjonalt, gir deg konkrete råd og metoder for å takle nye og spennende utfordringer i lederrollen.

Over 2 kursdager får du:

 • En forståelse for de viktigste endringer digitalisering medfører for lederrollen
 • Definert din digitale lederidentitet
 • Et digitalt begrepsapparat
 • Innsikt i trender og teknologi
 • Øvelse i digital lederadferd
 • En praktisk sjekkliste på 10 punkter du kan ta frem og bruke når du står overfor små og større endringer i egen virksomhet.

Praktisk kurs:

Dette kurset gir deg nødvendig påfyll for å fremstå som en trygg og dyktig leder i en stadig mer digitalisert og transparent verden. Du får praktiske metoder og modeller du kan bruke fra dag 1.

Erfaren og kunnskapsrik kursleder:

Kurset holdes av Vigdis Austrheim som har lang ledererfaring fra IT bransjen i 30 år. Hun har utviklet nye forretningsområder og ledet team gjennom digitaliseringsprosesser. Hun deler praktiske erfaringer og verktøy fra når hun var leder for Cloud digitaliseringen av Microsoft EMEA (Europa, Midt-Østen og Afrika). Les mer om Vigdis her.

Gjesteforelesere:

Kursleder vil også benytte noen gjesteforelesere på enkelte utvalgte teknologier. Disse gjesteforeleserne varierer litt fra kurs til kurs. Hvem som blir gjesteforelser på vårens kurs er ikke avklarte ennå.

Få inspirasjon til å møte nye og spennende utfordrineger. Sørg for at du har kunnskapen du trenger for å ta gode vurderinger og være en oppdatert sparringspartner for ledelse, kolleger og medarbeidere.

Meld meg på

Se programDette er et Tekna Premium-kurs utviklet i tett samarbeid med våre dyktigste fageksperter.

Les mer om Tekna premium her!
Skriv ut

09:00 - 09:30

Registrering, kaffe, te og lett frokost

DAG 1: LEDERROLLEN - DEG SOM DIGITAL LEDER

09:30 - 09:35

Velkommen til kurs, oppstart dag 1, praktiske opplysninger

Digitaliseringens påvirkning på lederrollen

 • Hva betyr det å være en digital leder og hva betyr egentlig digitalisering
 • Hvilke ferdigheter blir etterspurt
 • Hvordan kan du bli en digital rollemodell
 • Lederverktøy for å etablere din digitale lederidentitet

Hvordan lede gjennom digitalisering

 • Hvilken lederadferd er viktig nå
 • Hva kjennetegner din arbeidsform som leder og hva trenger du å utvikle
 • Hvordan påvirkes etablerte forretningsmodeller
 • Hvordan leder du gjennom endring og skaper engasjement og oppslutning
 • Hvordan omskolerer du medarbeidere som har utdatert kunnskap

Hvordan takle press fra flere kanter samtidig

 • Hvilke utfordringer møter vi som ledere gjennom digitaliseringsendring
 • Hvordan navigere overfor toppledelse som ønsker fortgang i en digitaliseringsprosess/endringsprosess, kombinert med andre behov og ønsker fra dine medarbeidere, og økende krav om transparens
 • Hvordan stå stødig, kunne sparre med digitaliseringsansvarlig eller utfordre tekniske ressurser

Hvordan ta raske beslutninger under rivende utvikling og stadig større usikkerhet

 • Hvilke digitale trender må du vite noe om, begrep og digitale teknologier må du kjenne til
 • Vi gir deg en innføring i begrep som AI, VR, robotisering, IOT, Blockchain, robotisering, Big Data, Rich models/algoritmer, API og Cloud betyr og hvordan du kan vurdere disse tilknyttet din virksomhet
 • Vi snakker om sikkerhet og compliance og hvorfor det er relevant for deg som leder
 • Information overflow kombinert med raske endringer – du får en sjekkliste du kan bruke til å evaluere

Digitale medarbeidere – digital ledelse

 • Hvordan lede den digitale generasjonen
 • Hvordan være en god og tydelig leder for arbeidstakere som kan mye mer om digitalisering enn deg
 • Hvordan bryte ned siloer og ta nye organisatoriske grep

16:30

Avslutning dag 1

DAG 2: KOMMUNIKASJON OG RELASJONSBYGGING I DIGITALISERINGENS TID

09:00

Oppstart dag 2

Hvordan påvirker digitalisering organisasjonen og medarbeidere

 • Digitalisering kan bety store utfordringer, eller omstillinger og hyppige endringer. Hva du som leder bør være oppmerksom på

Digitalisering krever en endringsvillig organisasjon

 • Hva kjennetegner de som lykkes godt med digitalisering
 • Hvordan «rive ned siloer»
 • Hva er modenhet i din egen organisasjon og hvordan kan du evaluere
 • Hvordan etablere en endringsvillig og agil organisasjonskultur?

Kommunikasjon når en endring er det normale

 • Hvordan formidle trygghet og stabilitet når «alt» skal digitaliseres og/eller endres
 • Hvordan håndtere balansegangen mellom digital og analog kommunikasjon
 • Går det an å skape troverdighet, entusiasme og motivasjon via digitale kanaler
 • Digitale lederverktøy for samhandling

Digitale ledere er endringsledere

 • Hvordan få med deg medarbeidere og teamet på kontinuerlig endring og utvikling
 • Hvordan du som leder kan legge til rette for digitalisering gjennom god strategi, struktur og kultur
 • Hvordan lede dine medarbeidere gjennom endinger slik at virksomhetens strategi og fremtidsplaner blir gjennomført
 • Hvordan balansere mellom å få det beste ut av de ressursene du har (som ofte/stadig blir nedskalert) og legge grunnlaget for verdiskapning i fremtiden

Digital utviklingsplan

 • Etablering av rammeverk for kontinuerlig utvikling som digital leder

16:00

Oppsummering og avslutning av kurset

Det vil bli lagt inn jevnlige pauser underveis, med lunsj på ca 1 time hver dag.

Programpunktene blir ikke fulgt 100% kronologisk. Det veksles mellom foredrag, øvelser, diskusjoner og refleksjoner. Dokumentasjon sendes ut elektronisk i etterkant.

Du får også kursbevis.

Dette kurset er for deg alle typer ledere, enten du er avdelingsleder, daglig leder, teamleder, prosjektleder, ny som leder, har lang erfaring som leder men ønsker en utvikling, jobber i privat eller offentlig sektor.

Passer også for deg som arbeider innen HR, personal eller er tillitsvalgt.

 • Vigdis Austrheim

  Partner og rådgiver

  Businessmastering AS

  Vigdis er en utrolig engasjerende og inspirerende taler og kursleder. Hun evner å komme med praktiske råd og innspill som deltakeren umiddelbart kan ta i bruk i egen jobb. Som leder fikk hun medarbeidere involvert og til å bli gode team spillere som leverte over forventing. Vigdis vet hva som skal til får å lede i nye og utfordrende tider og hva som kreves for å få det til.

  Austrheim har over 15 års ledererfaring fra norske og nordiske virksomheter, og som gründer og leder i større internasjonale selskaper. Hun har blant annet arbeidet ved Microsofts hovedkontor i USA, vært administrerende direktør i Cisco, Norge, og lederrådgiver i Great Place to Work. Vigdis brenner for at ledere skal bli mer bevisst på hvordan de fyller rollen, og jobber nå på fulltid som lederutvikler, kurs og foredragsholder, både på norsk og engelsk. Vi lover deg at Vigdis leverer engasjerende kursdager med faglig godt innhold og som gir varig verdi.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Ledelse og utvikling

Lederpakke: Softskills

29. jan.–3. apr.

Ledelse og utvikling

Tekna lederutvikling (GILA)

Ledelse og utvikling

Praktisk prosjektledelse

25.–26. feb.