23. mars
kl. 17:00–18:30

I dette foredraget vil Bergen kommune og deres konsulenter fra AsplanViak og Norconsult presentere Sjøfrontstrategien for Bergen og etablering av Bybåten (den blå bybane). Foredraget er åpent for alle.

Meld meg på

Beskrivelse

Strategiområdet strekker seg fra Breiviken i nord, via Sandviken, Vågen, Nordnes, Dokken, Møhlenpris, Store Lungegårdsvann, Damsgård og Puddefjorden og ut til Laksevåg i nordvest.

Mål for strategien er : Byens kontakt med sjøen skal styrkes.

  • Sikre gode gangforbindelser mellom sjøen og byen
  • Redusere barrierer mellom sjøfronten og byen
  • Gi sjøfronten en sammenhengende og offentlig tilgjengelig promenade

Gi rammer for god byutvikling.

  • Ivareta siktakser mellom byen og sjøen
  • Ivareta viktige kulturhistoriske verdier
  • Ivareta viktige naturverdier, inkludert vassdrag

Bidra til god sammenheng og kvalitet i byrommene mot sjøen

Strategi for sjøfronten i Bergen sentrale deler

Les om at Bergen vil ha Blå bybane i Skipsrevyen.no

Alle er velkommen til å delta på dette foredraget, men du må melde deg på. Det blir noe enkelt å spise fra kl 16:30-17:00.

Velkommen!

Finn frem:

møterom i kantinen i Thormøhlensgate 53D