29. sep.
kl. 19:00–20:00

Vi inviterer til foredrag med dr. Geir Nævdal fra NORCE energy. Meld deg på via lenken i omtalen.

Meld meg på

Beskrivelse

Teknologi fra olje og gass kan brukes til å simulere blodstrøm i hjernen. Ved å analysere tidsserier av MR eller CT etter injeksjon av kontrastmiddel, kan vi si noe om hvordan et organ, for eksempel hjernen, fungerer.

Vevsparametre knyttet til blodgjennomstrømning er viktige kliniske parametre som brukes i diagnostisering, oppfølging og behandling av pasienter. Informasjonen man får ved å hente ut slike kliniske parametre, kan brukes til å karakterisere slag eller ulike krefttyper.

Dagens metoder for å tolke tidsseriene er bare gyldig for et større område av hjernen. Forskerne arbeider nå med å utvikle metodikk som kombinerer simulering med data-assimilering for å bestemme de kliniske parameterne bedre og mer detaljert. Hensikten er å kunne utnytte bedre den informasjonen som er tilgjengelig i MR/CT-bildene. Simuleringsmodellene baserer seg blant annet på flytmodeller for strømning i porøse medier. Data-assimilering utføres ved bruk av ensemble baserte metoder.

Foredraget vil gi en oversikt over problemet som en ønsker å forbedre løsningen på, og rapportere om fremsteg som er gjort gjennom det NFR støttede prosjektet «Flow-based interpretation of dynamic contrast enhanced imaging».

Arrangementet er gratis, og åpent for alle interesserte, men på grunn av smittevernregler og begrenset antall plasser trenger vi en påmelding. MELD DEG PÅ HER

Arkeologisk museum, UiS, ligger i Peder Klows gate 30A i Stavanger.

Arrangementet er et samarbeid mellom Teknas avdelingsfagråd i Stavanger og Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA).

Informasjon om arrangementet ved henvendelse til NTVA: post@ntva.no eller telefon 73 59 54 63

Finn frem:

Adresse: Peder Klows gate 30A, 4010 Stavanger

  • Forskningsdagene