2. nov.
kl. 08:30–16:00

Har du vært på et stort arrangement i det siste? Fellesnevneren for konserter, festivaler og store sportsarrangementer er store folkemengder. Der mye folk er samlet på samme sted, er det også mye som kan gå galt, og det er bare én sjanse til å gjøre alt riktig.

Meld meg på

God planlegging og organisering er viktig, men hvordan skal en gå frem i praksis? Og hva kan ekspertisen til ESRAs medlemmer bidra med i så måte?

På dette seminaret deles erfaringer fra planlegging og gjennomføring av store arrangementer ut i fra et sikkerhetsperspektiv.

Bli medlem i ESRA Norge

Finn frem:

Adresse: Grev Wedels plass 7, Oslo
Skriv ut

08:30 - 09:00

Kaffe og registrering

09:00 - 09:15

Velkommen og introduksjon ved ESRA Norge

Representant for styret i ESRA Norge

09:15 - 10:00

Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

Utgitt av DSB, juli 2017

Johan Stenshorne, seniorrådgiver, DSB

10:00 - 10:45

Sykkel-VM, Bergen 2017

Utfordringer i forbindelse med planlegging og gjennomføring sett fra kommunens perspektiv

Ivar K. Lunde, beredskapssjef Bergen kommune

10:45 - 11:00

Pause

11:00 - 11:45

Samvirkesenteret

Beredskapssenter for å sikre at kommunens tjenester leveres til innbyggerne under sykkel-VM

Snorre Halvorsen, leder for organisering av Samvirkesenteret

11:45 - 12:30

Lunsj

12:30 - 13:15

Øyafestivalen

Utfordringer og erfaringer sett fra arrangørens perspektiv

Jørgen Aas, sikkerhetssjef for Øyafestivalen

13:15 - 14:00

Hva gjør store arrangementer med byen?

Osman Ibrahim, avdelingssjef for strategi og utvikling, beredskapsetaten, Oslo kommune

14:00 - 14:15

Pause

14:15 - 15:00

Forflytning av store folkemengder i forbindelse med arrangementer

Frank Kilen, arrangementsansvarlig i Sporveien T-banen AS

15:00 - 15:45

Diskusjon og erfaringsoverføring

15:45 - 16:00

Avslutning

Representant for styret i ESRA Norge

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Bilfritt byliv - fra teori til praksis

24. okt.
kl. 17:00–19:00

Samferdsel, infrastruktur og areal

Innføring i arealplanlegging

2.–3. nov.

Samferdsel, infrastruktur og areal

Kjørevegsavgift på skinner

2. nov.
kl. 17:00–18:00