14. sep.
kl. 12:00–15:30
Streaming, Nettbasert

Ny drikkevannsforskrift (2017) setter et fornyet fokus på vannverkseiers ansvar for å kartlegge farer knyttet til leveringen av helsemessig trygt drikkevann.

Meld meg på

En sikker vannforsyning forutsetter at vannverkseier har kontroll på hele forsyningslinjen; fra kilde til tappekraner. Gode vannkilder og god vannbehandling er sentralt her; det samme er oversikt over risikoabonnenter knyttet til nettet, og kontroll med at disse har tilstrekkelig sikring mot tilbakestrømming av forurenset væske.

  • Krav til installasjon av tilstrekkelig tilbakestrømmingsbeskyttelse følger både av drikkevannsforskriften og av plan- og bygningsloven.
  • Betyr dette at alle risikoabonnenter etablerer tilstrekkelig sikring?
  • Er norske kommuner og andre vannverkseiere godt nok kjent med disse kravene, og hvordan lovverket kan anvendes?
  • Hvilke abonnenter er mest kritiske, og hvordan kan disse kartlegges?
  • Hvilke sikring skal installeres, og hvor?

Dette fagtreffet ønsker å sette søkelyset både på juridiske, praktiske og tekniske problemstillinger knyttet til sikring av drikkevannsnettet mot tilbakestrømming av forurenset veske. Vi ønsker å finne noen av svarene på hva som skal til for å få på plass god nok beskyttelse av vannforsyningsnettet mot tilbakestrømming.

Ansvarlige: Dag Erik Håvimb, Powel Environment og Hanne Kvitsand, Sintef

Arrangementet krever ikke påmelding og blir streamet på Vannforeningens Youtube-kanal

Skriv ut

12:00 - 12:20

Velkommen

12:20 - 12:45

1. Mattilsynets rolle – krav, forventninger og erfaringer

12:45 - 13:10

2. Bruke plan- og bygningsloven for å sikre vannledningsnettet?

13:10 - 13:35

3. Riktig sikring på rett plass, til rett pris. Praksis, fra en rørleggers perspektiv»,

13:35 - 14:00

4. Stor kommune – stor aktivitet. Erfaringer fra Trondheim

14:00 - 14:25

Kaffepause

14:25 - 14:50

5. Utfordringer og muligheter for et privat vannverk

14:50 - 15:15

6. Oppstart: hvordan komme i gang med risikokartlegging og sikring mot tilbakestrømming

15:15 - 15:40

7. Hvem er egentlig tilkoblet vannledningsnettet? Digital risikovurdering

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Norsk algekonferanse (online)

26. aug.
kl. 09:00–16:00
Streaming, Nettbasert

Miljø- og biovitenskap

Tekna X: Klima og sirkulær økonomi

7. okt.
kl. 18:00–20:00

Miljø- og biovitenskap

Vegutbygging og vannmiljøet – utfordringer og løsninger!

21. okt.
kl. 09:00–16:00
Microsoft Teams, Nettbasert