14. mars
kl. 11.30–14.00

Velkommen til foredrag og årsmøte for Seniorteknologene!

Meld meg på

Beskrivelse

Vi får besøk av Kjell Karlsrud fra NGI som forteller om dannelse av kvikkleire og erfaringer fra en rekke skred, med fokus på de siste 50 årene.

Antall skred utløst av naturlig årsaker har avtatt siden 70-tallet, mens antallet utløst av menneskelige inngrep har hatt økende utvikling de siste 30 årene. Det kan tyde på at skredforebyggende tiltak har hatt positiv effekt, mens betydningen av menneskelige inngrep ikke har hatt tilstrekkelig oppmerksomhet og blitt fanget opp i for eksempel byggesøknader.

Det vil være mulig å stille spørsmål etter foredraget, og fortsette samtalen under lunsjen, før årsmøtet går i gang.

Program

  • 11.30 Foredrag fra Kjell Karlsrud, Teknisk ekspert hos NGI
  • 12.30 Lunsj
  • 13.15 Årsmøte

Sakspapirene til årsmøtet kommer.

Saker som ønskes behandlet på dette årsmøtet, må være styret i hende før 14. februar, og kan sendes til Kristin Salvesen.

Påmeldingsfrist er søndag 12. mars.

Er du interessert i, eller har spørsmål om, å sitte i styret til Seniorteknologene og skape gode arrangementer, send en mail Jan Tønseth i valgkomiteen, mail: jtoenset@online.no.

Om foredragsholder

Kjell Karlsrud, MSc byggfag og Dr. Philos, har vært ansatt ved Norsk Geoteknisk Institutt (NGI) siden 1969, og jobber fortsatt som timeansatt pensjonist. Han var leder for ulike deler av NGIs virksomheter fra 1979 tom 2013.

Om Seniorteknologene

SeniorTeknologene dekker et bredt spekter av teknologiske fagfelt og er åpen for Tekna-medlemmer fra og med 60 år. Gruppen har som formål å være en faglig og sosial møteplass for Teknas seniormedlemmer. Faggruppen arrangerer medlemsmøter med foredrag, debatter og konferanser. For mer info om Seniorteknologene eller om du ønsker å bli medlem, kontakt Kristin Salvesen. Medlemskap er gratis for alle Tekna-medlemmer.

Finn frem:

Klubben, ta heisen til 9.etasje