Våren 2019 var det en omfattende laksedød i Nordland/Troms som skyldtes oppblomstring av alger. Det foreligger flere teorier om årsaken til oppblomstringen. Det har imidlertid blitt lite debatt om årsakene, og Tone Dale fra NIVA vil drøfte de forskjellige teoriene.

Meld meg på

Beskrivelse

Møtet starter denne gangen med lunsj kl. 1200. Foredraget holdes fra kl. 1315.