Velkommen til foredrag v/Inger Johanne Røkke, tidligere ansvarlig for bildesamlingen ved Universitetsbiblioteket i Trondheim.

Meld meg på

Beskrivelse

Det vil presenteres bilder fra tre tidsepoker.

  • Fotograf Anton Røske fotograferte byen i 1920 og -30 årene.

  • I årene 1936 til 1954 ble det utført boligundersøkelser i endel eldre bo-områder i Trondheim. Arbeidet ble ledet av professor, arkitekt og byplanlegger Sverre Pedersen. Pedersen var opptatt av hvordan folk bodde. Han lot studentene gå fra dør til dør, måle opp leiligheter, fotografere - og fikk gjennom dette arbeidet direkte kjennskap til folks boforhold og hvilke problemer som oppsto med trangboddhet. Mange av oppgavene gir et muntert blikk på elendigheten, men til tross for studentsjargongen er dette materiale av stor historisk og sosiologisk interesse.

  • Fotograf Klaus Forbregd fotograferte byen i perioden 1958 -75. Etterkrigens Norge skulle bygges og moderniseres. Forbregd hadde blikk for både den gamle og det nye som kom.

Etter foredraget vil det som vanlig bli servert lunsj. Egenandelen for denne er 100/- pr. pers. Beløpet samles inn på stedet. Kryss av i påmeldingen om du/dere deltar på lunsjen.