1. jan.–31. des.

Påmeldingsmulighet kommer senere.

Meld meg på

Beskrivelse

Seniorforum ønsker med dette å informere om vårens program. Hvert enkelt arrangement vil også bli presentert separat med ca. 14 dagers varsel hvor dere får anledning til å melde dere på.

Vi har i dette semesteret hatt noen problemer med å skaffe foredragssal til vanlige tider. Dette fører til at for to av foredragene må vi starte kl. 13.15 og ta lunsj kl. 12.00. Alle foredragene vil bli presentert på Sverresborg. Vi ønsker også gjennomføre et kurs med praktiske råd om bruk av mobiltelefoner og nettbrett. Dette vil bli holdt i Øysteinssalen i Erkebispegården.

Karbonfangst og gjenbruk av karbon

Onsdag 22. januar kl. 12

En stor del av klimadebatten går på lagring av karbon. Professor Frode Mo ved NTNU har presentert ideer om utvikling av «soløyer» for gjenbruk av karbon. Utgangspunktet er å etablere klynger av store flytende øyer kledd med solceller. Solcelleøyene er tilknyttet et stort produksjonsskip. Om bord på skipet blir energien fra solcellene brukt til å drive den kjemiske prosessen som separerer CO2 fra sjøvann og elektrolysen av vann som gir hydrogen. Mer om prosjektet finner du på forskning.no

Kurs om praktisk bruk av mobil og nettbrett for eldre

Onsdag 19. februar kl. 10.00-15.00. Øysteinssalen, Erkebispegården

Tore Pukstad hadde i høst et foredrag om bruk av mobiltelefon for svaksynte. Han viste i foredraget en rekke praktiske råd om hvordan vi kan tilpasse og utnytte telefonen bedre for både eldre og svaksynte. Det var imidlertid vanskelig å huske alle rådene som ble gitt. Tekna Seniorforum ønsker å følge opp foredraget med å tilby et 4 timers kurs, slik at vi får tid til å trykke på vår egen mobiltelefon eller nettbrett. Kurset vil vare i 4 timer og kursavgift inklusive lunsj er kr. 350. Husk å ta med enten telefon eller nettbrett. Lunsj serveres på To Tårn

Algeoppblomstring og laksedød i nord. Hva var årsaken?

Onsdag 26. februar kl.13.15, lunsj kl. 1200

Foredrag ved Trine Dale. Våren 2019 var det en omfattende laksedød i Nordland/Troms som skyldtes oppblomstring av alger. Det foreligger flere teorier om årsaken til oppblomstringen. Det har imidlertid blitt lite debatt om årsakene og Tone Dale ved NIVA vil drøfte de forskjellige teoriene.

Hvorfor får vi finanskriser?

Onsdag 1. april kl. 13.15, lunsj kl. 12.00

Rune Skarstein har lang fartstid ved NTNU. Han er utdannet ved bygg, men har lic.grad innen økonomi. Han er en ivrig samfunnsdebattant om økonomiske og politiske spørsmål. I foredraget vil han presentere tanker omkring spørsmålet om hvorfor vi får finanskriser med ujevne mellomrom

På katolsk grunn. Ekskursjon til gamle kirker i Nord-Trøndelag.

Onsdag 5. mai

I samarbeid med Fortidsminneforeningen arrangere vi en tur til eldre kirker i Nord-Trøndelag. Turen vil vare en hel dag, og det blir servert både lunsj og middag under turen. Egenandel for turen er kr. 600.

Omviser blir Helle Vangen Stuedal fra Stjørdal museum, Værnes

De kirkene vi vil besøke er:

  • Værnes kirke
  • Værnes kirke er en av våre eldste steinkirker og ble bygd mellom 1080 og 1100 i romansk stil. Kirka er rikt dekorert og har eldre kalkmalerier. Det er også funnet runeinnskrifter fra 1075 i kirka. Ved siden av kirka er det avdekket en tidligere kalkovn fra 1200 tallet.

Værnes kirke var tidligere fylkeskirke for Stjørdal fylke og Værnes gård hadde status som kongsgård.

  • Hustad kirke

  • Hustad kirke ligger helt nord på Inderøya. Den er bygget mellom 1150 og 1165, sannsynligvis som en privatkirke knyttet til storgården like ved. Kirka ble nedlagt i 1887, og har deretter vært eid av Fortidsminneforeningen, og er en av få kirker med uforandret interiør gjennom flere århundrer.

  • Sakshaug gamle kirke

  • Sakshaug gamle kirke er fra midten av 1100 tallet, og ble innviet i 1184. Den var fylkeskirke for Øyna-fylket. Kirka ble tatt ut av bruk i 1873 og forfalt relativt raskt. Kirka er i dag eid av Fortidsminneforeningen og har blitt restaurert mellom 1925 og 1958. De siste årene er det også gjennomført omfattende forskning omkring alder og bygging av kirka, og historisk bruk av kirka. Styret