8. juni
kl. 09.30–14.45

Seksjonering er et tema innenfor eiendomsorganisering som stadig gir nye utfordringer. Utbyggeres ønsker skal kobles sammen med lovgivers begrensninger og krav, registrene (matrikkel og grunnbok) skal håndtere lovlige seksjoneringer og stoppe de ulovlige. Årets seminar vil se på forholdet mellom lov om seksjonering og PBL, samt forsøke avklare "hvor går grensen for en seksjon".

Meld meg på

Det er med stor glede Tekna Samfunnsutviklerne sammen med GeoForum inviterer til vårens seminar om seksjonering. Tema vil være konkrete problemstillinger og utfordringer innenfor seksjonering. Vi har fått med oss gode fagpersoner fra kommuner, Kartverket og private aktører som har lang erfaring med å både søke om og behandle saker om seksjonering.

En viktig og nyttig del av seminaret er at deltakerne kan sende inn og stille faglige spørsmål og utfordringer innenfor seksjonering i forkant. Disse vil Hugo Torgersen gi svar på under seminaret.

PRAKTISK INFO

Hvordan komme dit:
Union Scene har adresse Grønland 60, 3045 Drammen, kort vei fra stasjonen i Drammen.
Vy og flytoget bruker 59 min. fra Gardermoen til Drammen.

Overnatting:
Comfort Hotel Union brygge vegg i vegg
Quality Hotel River Station og Ambassadeur Drammen har kort avstand fra Union

Parkering i nærheten:
Phus Union scene koster ca 280 pr døgn
Phus Blichs gate koster 160 pr døgn
Phus Thams gate koster 160 pr døgn ofte fullt
Drammen stasjon, Betaling på p-automat eller via appen EasyPark. Kr. 98,- per døgn, maks 72 timer.

Hva menes med seksjonering?
Med en eierseksjon menes en «sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av en av flere boliger eller andre bruksenheter i eiendommen» (eierseksjonsloven 1997 § 1).

Dette er foreslått videreført i ny lov § 4, bokstav a, hvor det står at eierseksjon er «eierandel i en bebygd eller planlagt bebygd og seksjonert eiendom, med enerett for eieren til å bruke en bestemt bruksenhet i eiendommen».

Videre heter det i ny lov § 10 at eierseksjoner opprettes ved tinglysing av vedtak om seksjonering fra kommunen». Dette er en videreføring og presisering av eierseksjonsloven 1997 § 5 hvor det het at «eierseksjoner opprettes ved tinglysing av kommunalt seksjoneringsvedtak etter bestemmelsene i kapitlet her». Den som har hjemmel til seksjonen har en eksklusiv bruksrett til for eksempel en leilighet, og det kan knyttes eksklusiv bruksrett til andre bebygde arealer og utearealer.

Finn frem:

Adresse: Grønland 60, 3045 Drammen, kort vei fra stasjonen i Drammen. Vy og flytoget
Skriv ut

09.30 - 09.40

Velkommen

09.40 - 10.00

Innledning til seksjonerings-og reseksjoneringsretten

Om underliggende prinsipper og samspillet mellom forskjellige regelsett, med eksempler på utslag i enkelttilfelle.

Gert-Fredrk Malt, Førsteamanuensis Em., IfP, Juridisk fakultet, UiO

10.00 - 11.30

Utfordring ved utbygging i flere byggetrinn

Vi følger en sak fra A - Å, med ulike problemstillinger. Utbyggers behov, saksbehandling i kommunen, matrikkelføring og tinglysning. Saken innbefatter også anleggseiendom. Både Kartverket og Brauten Eiendom AS vil presentere saken og hvordan den ble løst.

Siri Rækken, Leikny Gammelmo, Kartverket og Line Brauten, daglig leder Brauten Eiendom AS

11.30 - 12.30

Lunsj

12.30 - 13.10

Seksjonering og matrikkel - forholdet til ubebygd tilleggsdel

Leikny Gammelmo og Arnulf Haugland, Kartverket

13.10 - 13.30

Koblingsregelen - Hvor mye dokumentasjon kan kommune kreve av de som søker?

Mette-Lise Bøhn og Hanne Lori Vridve, Drammen kommune

13.30 - 13.50

Pause

13.50 - 14.35

Hugo Torgersen svarer på forhåndsinnsendte spørsmål

Hugo Torgersen er jurist (cand jur) og jobber i Brauten Eiendom AS. Han har lang erfaring fra tinglysingskontoret bl.a ved Statens kartverk, deriblant solid erfaring i spørsmål som har med eierseksjonsloven å gjøre. Husk å sende inn spørsmål innen 27. mai.

Parkering/garasjeplasser blir også omtalt i dette innlegget.

14.35 - 14.45

Oppsummering og avslutning

Samarbeidspartner

  • Logo GeoForum

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

SvømmehallKompetanse 2022

Bygg, anlegg og eiendom

Ulik bruk og utnyttelse av berggrunnen

31. mai–1. juni
Clarion Hotel Trondheim, TRONDHEIM

Bygg, anlegg og eiendom

Åpent faglig møte Innlandet

2. juni
kl. 14.00–16.30