25.–26. sep.

Gjennom en grundig prosess har eierseksjonsloven vært under revisjon og vi i bransjen har ventet spent. Før jul kom proposisjonen med forslag til ny lovtekst som vil ha hovedfokus på hvordan saker om eierseksjonering skal gjennomføres i tråd med lovendringene.

Meld meg på

Det vil blant annet bli innlegg fra departementet som har jobbet med denne saken. Utfordringer og muligheter for privat bransje som bistår i seksjoneringssaker og kommunens rolle står også på programmet.
Lovsaken kan følges på Regjeringen sin side.

Hva menes med seksjonering?
Med en eierseksjon menes en «sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av en av flere boliger eller andre bruksenheter i eiendommen» (eierseksjonsloven 1997 § 1). Dette er foreslått videreført i ny lov § 4, bokstav a, hvor det står at eierseksjon er «eierandel i en bebygd eller planlagt bebygd og seksjonert eiendom, med enerett for eieren til å bruke en bestemt bruksenhet i eiendommen». Videre heter det i ny lov § 10 at [e]ierseksjoner opprettes ved tinglysing av vedtak om seksjonering fra kommunen». Dette er en videreføring og presisering av eierseksjonsloven 1997 § 5 hvor det het at «[e]ierseksjoner opprettes ved tinglysing av kommunalt seksjoneringsvedtak etter bestemmelsene i kapitlet her». Den som har hjemmel til seksjonen har en eksklusiv bruksrett til for eksempel en leilighet, og det kan knyttes eksklusiv bruksrett til andre bebygde arealer og utearealer.

Programkomite

Inghild Andersen, Bærum kommune

Børge Aadland, HVL

Anniken Skarsbo, Rambøll

Leikny Gammelmo, Samfunnsutviklerne og NMBU


NB! Seksjoneringsdagen 2017 avholdes også på Gardermoen 29.-30. august 2017.

Dag 1

09:30 - 09:50

Registrering

09:50 - 10:00

Velkommen

Leikny Gammelmo, Samfunnsutviklerne

10:00 - 10:45

Boligutvikling: regulering av bolig og byggenæringen

Jomar Talsnes Heggdal, BNL

10:45 - 11:00

Pause

11:15 - 12:00

Utviklingen av eierseksjonsloven

Christian Fr. Wyller, sorenskriver h.v.

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 14:00

Nytt i eierseksjonsloven – med hovedfokus på de offentligrettslige reglene.

Kommunens oppgaver i en seksjoneringssak, vilkår for seksjonering, saksbehandlingstid, saksbehandlingsgebyr og kravet om oppmåling av utendørs tilleggsdeler.

Cecilie-Ingjerd Karlson, KMD

14:00 - 14:15

Pause

14:15 - 15:00

Utvikling av boligområder som eierseksjonssameier

Line Brauten, Brauten eiendom

15:00 - 15:15

Pause

15:15 - 16:00

Forholdet til plan- og bygningsloven

Frode Aleksander Borge, HVL

16:00 - 16:45

Kommunen og eierseksjonsloven – fra begjæring til matrikulering

Børge Aadland og Leikny Gammelmo

19:00

MIDDAG

Dag 2

09:00 - 09:45

Utleie av boliger – regler i fortsatt endring?

Kjøpsreglene, hyblifisering, Airbnb og annen korttidsutleie.
Innlegg i Byggfakta kan leses her.

Henning Lauridsen, Norske Boligbyggelags Landsforbund SA

09:45 - 10:15

Pause og utsjekk

10:15 - 11:00

Tinglysing

Hugo Torgersen, Kartverket Tinglysingen

11:00 - 11:15

Pause

11:15 - 12:00

Fagforum seksjonering: Workshop og opprettelse av Fagforum

Komiteen. Innledning v/ Inghild Andersen, Bærum kommune

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 13:45

Jordskifterettens kompetanse i seksjoneringssaker

Børge Aadland, HVL

13:45 - 14:00

Pause

14:00 - 14:35

Salg, drift og bruk av seksjonert eiendom

Thor Olaf Askjer, Norsk Eiendom

14:40 - 15:15

Endringer av eierseksjonssameier

Hugo Torgersen, Kartverket Tinglysingen

15:15 - 15:30

Avslutning! Vel hjem!

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Seksjoneringsdagene 2017

Samferdsel, infrastruktur og areal

Innovasjonskonferansen e-nav.no 2017

Samferdsel, infrastruktur og areal

Seminar i eiendomshistorie

7. sep.
kl. 09:30–15:00