Gjennom en grundig prosess har eierseksjonsloven vært under revisjon og vi i bransjen har ventet spent. Før jul kom proposisjonen med forslag til ny lovtekst som vil ha hovedfokus på hvordan saker om eierseksjonering skal gjennomføres i tråd med lovendringene.

Meld meg på

Beskrivelse

Det vil blant annet bli innlegg fra departementet som har jobbet med denne saken. Utfordringer og muligheter for privat bransje som bistår i seksjoneringssaker og kommunens rolle står også på programmet.
Lovsaken kan følges på Regjeringen sin side.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Grunnervervsdagene 2017

Samferdsel, infrastruktur og areal

Digitalisering for smart vedlikehold - tilstandsovervåking

26. jan
kl 16:30–18:30

Samferdsel, infrastruktur og areal

Connected vehicle

14. feb
kl 08:30–12:30