Dette arrangementet er en blanding av faglig påfyll, møteplass og hyggelig påskjønnelse til Teknas eminente tillitsvalgte i tariffområdet Spekter.

Meld meg på

Velkommen til den årlige samlingen for tillitsvalgte i tariffområdet Spekter.

På årets samling vil du få med deg følgende:

  • Erfaringsutveksling av forberedelser til de årlige forhandlingene
  • Evaluering av hovedoppgjøret 2022
  • Hvordan gjennomføres lønnssamtalen i praksis
  • Ytringsfrihet og ytringsklima for arbeidstakere

Ikke minst legges det opp til godt sosialt og hyggelig samvær med andre Spektertillitsvalgte. Vel møtt på Holmenkollen Park hotell!

Vel møtt til Spekters årlige møteplass!

Praktisk informasjon

Tillitsvalgtkursene er et gratis tilbud til alle i styret i den lokale gruppa. Tekna dekker reise og opphold. Les mer om bestilling av reise her.

PS: Prosjektnummeret til dette kurset er 22113

Fordypningskurs

Dette kurset er et av fordypningskursene i tillitsvalgtopplæringen. Du må ta Grunnkurset før du deltar.

Om Scandic Holmenkollen Park

Da Scandic Holmenkollen Park åpnet dørene igjen i juni 2022, var det etter omfattende renovering og ombygging. Det er fortsatt et av Oslo og Norges mest unike hoteller å regne. Den særegne historikken og arkitekturen er nøysomt ivaretatt og komplementert med moderne design og løsninger.

Veibeskrivelse

Vel møtt!

Skriv ut

Onsdag 23. november

09.30 - 10.00

Registrering med matbit

10.00 - 10.15

Velkommen og presentasjon

10.15 - 10.45

Lønns- og interessearbeidet i Tekna nå og i tiden fremover

v/Solveig Hammonds, nestleder Teknas lønns- og interesseutvalg

11.00 - 12.00

Streik; om streikens betydning som redskap for sosial forandring gjennom 150 år.

Tar norsk arbeidsliv trepartssamarbeidet for gitt? Og kan vi forvente mer streik og strid, og mindre samarbeid, i norsk arbeidsliv fremover? v/ Jonas Bals fra LO

12.15 - 13.00

Teknas lønnspolitikk og hvordan denne fungerer i tariffområdet Spekter

Hva kan vi gjøre for medlemmer i Spekter?
V / forhandlingssjef Anders Kvam

13.00 - 14.00

Lunsj

14.00 - 14.30

Evaluering hovedoppgjøret 2022

Vi går igjennom positive og negative erfaringer med lønnsoppgjøret i 2022, både sentralt og lokalt.
v/Synne Lüthcke Lied og Hans Chr Apenes

14.45 - 15.30

Vi deler oss

Akademikerne Helse: Utvalg/rapport om tillitsvalgtes rolle/medvirkning ved utbygging av sykehusbygg v/ Kaupang Agenda

SAN: Lokalt SAN-samarbeid vs mest mulig selvstendig Tekna-gruppe v/HC

16.30 - 19.00

Overraskelse – ta med varm jakke!

19.30 - 20.00

Aperitif

20.00 - 22.00

Middag

Torsdag 24. november

09.00

Forberedelser til lønnsforhandlingene

  • Hvordan bygger tillitsvalgte opp kravene og argumentasjonen sin?

Erfaringsutveksling til inspirasjon og diskusjon fra tillitsvalgte, v tillitsvalgt fra Sporveien Kyrre Chapman og tillitsvalgt Øystein Berg-Sletteng fra Helse Nord IKT

Plenumsdiskusjon og gruppearbeid.

11.05 - 11.30

Ny arbeidslivspolitikk fra nåværende regjering

v/ avdelingsleder Erlend Aarsand

11.30 - 12.30

Lunsj

12.30 - 13.30

Lønnssamtalen i praksis

v/ Synne Lüthcke Lied. og hovedtillitsvalgt for Tekna Posten Norge, Jan- Magnus Neverdal

13.45 - 14.45

Ytringsfrihet, ytringsklima og varsling for arbeidstakere

Ytringsfrihetskommisjonen kom i 2022 med sin rapport.

Varsling i arbeidslivet omtales i kapittel 15. - Hva innebærer dette for Teknas medlemmer? ved advokat Arve Vaale-Hallberg i Tekna.

14.45 - 15.00

Avslutning – vel hjem!