22. mars 2023
kl. 11.30–19.00

Tekna inviterer tillitsvalgte fra Tekna-grupper fra bedrifter med direkteavtaler og/eller bedriftsavtaler til en samling på Thon Hotel Arena i Lillestrøm.

Meld meg på

Beskrivelse

Formålet med samlingen er å møte andre tillitsvalgte fra Tekna-grupper med direkteavtaler/bedriftsavtaler og knytte nettverk. Vi vil i løpet av tiden belyse følgende tema.

  • Tariffavtaler gjør selskaper mer produktive v. Elin Svarstad, forsker ved Fafo
  • AFP v/Arild Hølland, advokat juridisk avd. Tekna
  • Aktuelt fra Tekna v. Anders Kvam, Forhandlingssjef Tekna Privat, og Bernt Almbakk, juridisk rådgiver privat

Vi inviterer til en påfølgende middag som er frivillig, men påmeldingen er bindende overfor hotellet. Vi tilbyr også overnatting på hotellet for dem som vil delta på middagen kl 19, men da ikke kommer seg hjem om kvelden.

Møterammer

Registrering kl 11, deretter lunsj kl 11.30, og med møtestart 12.30 som holder på til kl 18 med middag kl 19

Praktisk informasjon

Hotellet ligger rett ved siden av Lillestrøm stasjon. Vi oppfordrer alle som deltar til å melde seg på middag som Tekna dekker, fordi det bidrar også til videre nettverksarbeid.

Bestilling av reise og reiseregning

Tekna dekker kostnadene med reise med rutegående transport (tog/buss/fly), og for selve kurset inklusive alle måltider. Bruk av egen bil dekkes kun etter egen avtale med Tekna.

Eventuelle flybilletter må du bestille selv hos Egencia på telefon : 23 15 04 99 eller e-post : customer_service@egencia.no. Referanse er: Tillitsvalgtopplæring/23114/Rebecca. Presiser at ehf-fakturaen skal til: Tekna v/ Rebecca, Postboks 2312 Solli; 0201 Oslo.

Tillitsvalgte i privat sekt har rett på fri for å delta og de fleste får med lønn. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Søknad med lønnsslipp som viser trekk i lønn sendes inn til oss via reiseregningsløsningen for godtgjøring.

Reiseregning Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte som er den beste og enkleste måten å få utlegg tilbakebetalt. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiansvarlig i Tekna Nina Gundersen på reise@tekna.no.

Når du har fått en profil, logg inn på nettsiden https://reise.tekna.no. Bruk prosjektnummer 23114 som referanse for å få en rask ekspedering og oppgjør. Velg Rebecca Bræin som attestant.