17. jan. 2019
kl. 17:00–19:00
Bergen sentrum, BERGEN

Velkommen til debattmøte om CRISPR i havbruksbransjen. Tekna Prosjekt Havåker ser nærmere på mulighetene og utfordringene som ligger i å ta i bruk denne teknologien i havbruksbransjen.

Meld meg på

Beskrivelse

I desember legger Bioteknologirådet frem forslag til nytt GMO regelverk og Tekna vil i den forbindelse se nærmere på hva aktørene i havbruksnæringen tenker rundt mulighetene til teknologien.
Denne debatten etterfølger utgivelsen av en artikkelsamling om samme tema.

Spørsmål vi vil se nærmere på:

  • Hva er de største hindrene for å ta i bruk CRISPR i havbruksnæringen i dag?
  • Hvor bør de etiske grensene for hva genredigering kan brukes til settes?
  • Hvordan bør føre-var prinsippet vektes opp mot potensielle store fremskritt vi kan nå gjennom å teste ut ny teknologi, spesielt sett ift genteknologi?
  • Bør genredigerte organismer der man bare har fjernet DNA også merkes som GMO?
  • Hvor akseptabelt er det å endre laksens gener ved hjelp av genteknologi dersom det bidrar til økt fiskevelferd?

Det blir lett servering.

Finn frem:

Arrangementsted kommer senere

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Snøhåndtering - er vi forberedt på en ny snørik vinter?

21. jan. 2019
kl. 12:00–15:30

Miljø- og biovitenskap

Frokostmøte: Bærekraftig avfallshåndtering

23. jan. 2019
kl. 08:30–10:00

Miljø- og biovitenskap

Frisk Fisk 2019