Kurset er relevant for rådgivere, byggherrer og entreprenører som har behov for oppdatering innen fagområdet og/eller som må ha kurset for å oppfylle standardens krav til oppbygging og dokumentasjon av kompetanse innen sprøytebetong til bergsikring.

Meld meg på

Beskrivelse

Begrenset antall plasser! Grundig dokumentasjon med hensyn til bergets kvalitet og anvendt sikring er nødvendig. Sprøytebetongens sentrale posisjon innen tunnelbygging vil kunne opprettholdes dersom innsikt i virkemåten, designkriterier, lastkapasitet, kunnskap om geologien og viten om bestandighet går «hånd-i-hånd».

På kurset lærer du om:
- Sprøytebetongens hovedegenskaper
- Blanding av sprøytebetong
- Sprøytebetongresepten
- Fiber – egenskaper og valg
- Bergsikring – bruk av sprøytebetong ved ulik bergkvalitet
- Tilsetningsstoffer og akselratorer - egenskap, betydning, valg
- Integrert vanntetting
- Sprøyteutstyr og vedlikehold
- Kvalitetssikring og kontroll
- Sprøytebetongbuer
- HMS
- Brannsikring med sprøytebetong
- Sprøyteutførelse
- Sprøyting eller støp, teknisk / økonomisk vurdering

Kurset avsluttes med eksamen. Deltakere som har dysleksi eller andre problemer i forbindelse med gjennomføring av eksamen – vennligst ta kontakt med foreleser eller kursadministrator på kurset!

Hvem passer kurset for:
Kurset er relevant for rådgivere, byggherrer og entreprenører som har behov for oppdatering innen fagområdet og/eller som må ha kurset for å oppfylle standardens krav til oppbygging og dokumentasjon av kompetanse innen sprøytebetong til bergsikring.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

(P1) Kurs i tilslagskontroll

Bygg, anlegg og eiendom

BIM i prosjektgjennomføringen og driftsfasen

30. aug.
kl. 09:30–16:30