Bruken av sprøytebetong har i stor grad påvirket filosofien for driving og sikring av tunneler og bergrom.

Meld meg på

Som hovedregel er det ønske om å sikre mest mulig ferdig “på stuff”, men dette konseptet følges ikke på alle anlegg og kan heller ikke følges under alle forhold. Noen ganger må man akseptere en kontrollert deformasjon etter utført arbeidssikring og legge til permanent sikring etter en viss tid.

Tildekking av berget med sprøytebetong vanskeliggjør seinere vurderinger. Uønskede hendelser i enkelte tunneler tilsier at bransjen ikke har vært flink nok til å identifisere vanskelige partier under sikring på stuff.

Den norske tunnelbyggemetoden stiller store krav til kompetansen hos rådgiver, byggherre og entreprenør, og til kyndig oppfølging på stuff. Uriktig bruk eller anvendelse av sprøytebetong kan få farlige og kostbare konsekvenser. Grundig dokumentasjon med hensyn til bergets kvalitet og anvendt sikring er nødvendig.

Sprøytebetongens sentrale posisjon innen tunnelbygging vil kunne opprettholdes dersom innsikt i virkemåten, designkriterier, lastkapasitet, kunnskap om geologien og viten om bestandighet går "hånd i hånd".

På kurset lærer du om:

 • Sprøytebetongens hovedegenskaper
 • Blanding av sprøytebetong
 • Sprøytebetongresepten
 • Fiber – egenskaper og valg
 • Bergsikring – bruk av sprøytebetong ved ulik bergkvalitet
 • Tilsetningsstoffer og akselratorer – egenskaper, betydning, valg
 • Bergsikring - sprøytebetong brukt ved krevende forhold
 • Sprøyteutstyr og vedlikehold
 • Kvalitetssikring og kontroll
 • Sprøytebetongbuer
 • HMS
 • Brannsikring med sprøytebetong
 • Sprøyteutførelse
 • Sprøyting eller støp, teknisk/økonomisk vurdering

Kurset avsluttes med eksamen. Deltakere som har dysleksi eller andre problemer i forbindelse med gjennomføring av eksamen – vennligst ta kontakt med foreleser eller kursadministrator på kurset.

Hvem kurset passer for

Kurset er relevant for ansatte hos rådgivere, byggherrer og entreprenører som har behov for oppdatering innen fagområdet og/eller som må ha kurset for å oppfylle standardens krav til oppbygging og dokumentasjon av kompetanse innen sprøytebetong til bergsikring.

Skriv ut

Tirsdag 15. oktober

08:30 - 09:45

1. Åpning – innledning – kompetansekrav

 • kompetansekrav etter NS- EN 13670
 • sprøytebetongstandard NS- EN 14487– del 1 og 2

Synnøve A. Myren, Statens vegvesen

08:45 - 09:15

2. Sprøytebetongens hovedegenskaper

 • trykk-/heftfasthet, bøyestrekk, seighet, bestandighet, tykkelser

Synnøve A. Myren, Statens vegvesen

09:15 - 09:30

Pause

09:30 - 10:15

3a. Bergsikring – bruk av sprøytebetong ved ulik bergkvalitet

 • ingeniørgeologisk kartlegging / dokumentasjon av bergmasser før sprøyting
 • eksempel på sikringsutførelse ved ulike geologiske problemstillinger
 • samvirke mellom bolter og sprøytebetong
 • sikringsomfang - fra spredt bolting til full utstøping
 • funksjonskrav til sprøytebetong

Karl Gunnar Holter, NGI

10:15 - 10:45

3b. Bergsikring – sprøytebetong brukt ved krevende forhold

 • sikringstiltak ved sprakeberg, svelleleire, knusningssoner og aggressivt miljø
 • sikring av store bergrom med takskive og pallsprenging
 • levetidsbetraktninger
 • vurdering av faresignaler som kan medføre kollaps
 • tiltak for å hindre nedfall eller kollaps

Karl Gunnar Holter, NGI

10:45 - 11:00

Spørsmål / diskusjon / pause

11:00 - 12:00

4. Blanding av sprøytebetong – praktisk øvelse

 • vurdering av stabilitet/egnethet
 • effekt av korngradering, sement- og silikainnhold
 • enkle praktiske forsøk som angir akselerator / sement reaktivitet
 • forsøk med akselerator

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 14:00

5. Sprøytebetongresepten, valg og hensyn å ta avhengig av sprøytebetongens bruksområder

 • fjellsikring, arbeidssikring/høy tidligfasthet, permanent sikring, innsprøyting av armering
 • delmaterialer: sementtyper, silika, tilslag, tilsetningsstoffer
 • egenskaper; AR, bestandighetsklasse, fasthetsklasse, karakteristisk fasthet
 • reseptstyring
 • regneeksempler masseforhold, fastvolum
 • produksjonstekniske forhold på blandeverk, fukt i sand, datastyring
 • temperatur av sprøytebetong, innblanding av fiber

Thomas Beck, Mapei

14:00 - 14:30

Gruppearbeid – utarbeide resept

14:30 - 15:00

Spørsmål / diskusjon / pause

15:00 - 15:15

Gjennomgang og diskusjon av reseptforslag

15:15 - 16:15

6. Fiber – egenskaper, valg

 • nye europeiske standarder – typer fiber; stål, PP-makrofiber, PP-brannsikringsfiber
 • dokumentasjon av fiber-innhold og -fordeling
 • funksjonskrav
 • dimensjonering
 • samvirke fiber/betong-seighet
 • prøving av seighet

Øyvind Bjøntegaard, Statens vegvesen

16:15 - 16:30

Spørsmål / diskusjon / pause

16:30 - 17:15

7. Kvalitetssikring og kontroll

 • system for kontroll
 • kompetansekrav for nøkkelpersonell
 • produksjonskontroll
 • samsvarskontroll
 • identitetskontroll og produktdokumentasjon
 • materialkontroll
 • kontrollomfang

Synnøve A. Myren, Statens vegvesen

17:15 - 17:30

Spørsmål / diskusjon

17:30

Slutt for dagen

19:30

Middag

Onsdag 16. oktober

08:30 - 09:15

8. Sprøyteutstyr og vedlikehold

Jan- Erik Hetlebakke, Entrepenørservice AS

09:30 - 10:15

9. Tilsetningsstoffer og akselratorer – egenskaper, betydning, valg

 • vannreduserende og plastiserende stoffer
 • pumpeforbedrende og stabiliserende stoffer
 • sprøytebetong retardere
 • herdemembran
 • intern herdere
 • vannglass akselerator
 • alkalifri akselerator
 • fasthets utvikling med forskjellige typer akselerator

Thomas Beck, Mapei

10:15 - 10:45

Spørsmål / pause

10:45 - 11:30

10. Sprøytebetongbuer

 • ulike typer
 • geometri
 • armering
 • plassering
 • spesielle hensyn ved utførelse

Christine Hauck, Veidekke Entreprenør AS

11:30 - 12:15

11. Sprøyteutførelse

 • forberedelse før sprøyting
 • bestilling og kommunikasjon
 • rigging og oppstart
 • utførelse av sprøyting, avstand, vinkel etc.
 • avslutning og dokumentasjon

Ove Ugelstad, AF Gruppen

12:00 - 12:15

Spørsmål

12:15 - 13:15

Lunsj

13:15 - 13:45

12. Brannsikring med sprøytebetong

 • brannsikring på PE-skum
 • spesielle forhold ved resept
 • dilatasjonsfuger
 • fordeling, påslagstykkelser
 • innsprøyting av ståldetaljer
 • overflate

Christine Hauck, Veidekke Entreprenør AS

13:45 - 14:00

Spørsmål / pause

14:00 - 14:45

13. HMS

 • sikkerhet i tunnel
 • sprøyting, sement- og akseleratorstøv, verneutstyr
 • nedfall av kaker
 • propp, opprensking
 • eksos, sprengningsgasser, akselerator pH
 • tidligfasthet, observasjon og prøving

Jan- Erik Hetlebakke, Entrepenørservice AS

14:45 - 15:15

Pause

15:15 - 16:45

Sprøyting eller støp, teknisk / økonomisk vurdering – gruppediskusjon

 • arbeidsprosedyre
 • sikringsomfang
 • betongresept
 • krav til fasthetsutvikling
 • kostnadsvurderinger

16:45 - 17:30

Gjennomgang og diskusjon av løsningsforslag

17:30

Slutt for dagen

19:30

Middag

Torsdag 17. oktober

08:30 - 11:30

Eksamen

11:30

Slutt / hjemreise

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: