Bruken av sprøytebetong har i stor grad påvirket filosofien for driving og sikring av tunneler og bergrom.

Meld meg på

Som hovedregel er det ønske om å sikre mest mulig ferdig “på stuff”, men dette konseptet følges ikke på alle anlegg og kan heller ikke følges under alle forhold. Noen ganger må man akseptere en kontrollert deformasjon etter utført arbeidssikring og legge til permanent sikring etter en viss tid.

Tildekking av berget med sprøytebetong vanskeliggjør seinere vurderinger. Uønskede hendelser i enkelte tunneler tilsier at bransjen ikke har vært flink nok til å identifisere vanskelige partier under sikring på stuff.

Den norske tunnelbyggemetoden stiller store krav til kompetansen hos rådgiver, byggherre og entreprenør, og til kyndig oppfølging på stuff. Uriktig bruk eller anvendelse av sprøytebetong kan få farlige og kostbare konsekvenser. Grundig dokumentasjon med hensyn til bergets kvalitet og anvendt sikring er nødvendig.

Sprøytebetongens sentrale posisjon innen tunnelbygging vil kunne opprettholdes dersom innsikt i virkemåten, designkriterier, lastkapasitet, kunnskap om geologien og viten om bestandighet går "hånd i hånd".

Kurset er relevant for ansatte hos rådgivere, byggherrer og entreprenører som har behov for oppdatering innen fagområdet og/eller som må ha kurset for å oppfylle standardens krav til oppbygging og dokumentasjon av kompetanse innen sprøytebetong til bergsikring.

Deltakere som har dysleksi eller andre problemer i forbindelse med gjennomføring av eksamen – vennligst ta kontakt med foreleser eller kursadministrator på kurset !

Skriv ut

Tirsdag 16. Oktober

09:00 - 09:15

1. Åpning - innledning - Kompetansekrav

09:15 - 09:45

2. Sprøytebetongens hovedegenskaper

 • Trykk-/heftfasthet, bøyestrekk, seighet, bestandighet, tykkelser

09:45 - 10:00

Pause

10:00 - 11:00

3. Blanding av sprøytebetong - praktisk øvelse

 • vurdering av stabilitet / egnethet
 • effekt av korngradering, sement- og silikainnhold
 • enkle praktiske forsøk som angir akselerator / sement reaktivitet
 • forsøk med akselerator

11:00 - 11:30

Spørsmål / diskusjon / pause

11:30 - 12:30

4. Sprøytebetongresepten, valg og hensyn å ta avhengig av sprøytebetongens bruksområder

 • fjellsikring, arbeidssikring/høy tidligfasthet, permanent sikring, innsprøyting av armering
 • delmaterialer: sementtyper, silika, tilslag, tilsetningsstoffer
 • egenskaper; AR, bestandighetsklasse, fasthetsklasse, karakteristisk fasthet
 • reseptstyring
 • regneeksempler masseforhold, fastvolum
 • produksjonstekniske forhold på blandeverk, fukt i sand, datastyring
 • temperatur av sprøytebetong, innblanding av fiber

12:30 - 13:00

Gruppearbeid - utarbeide resept

13:00 - 14:00

Lunsj

14:00 - 14:15

Gjennomgang og diskusjon av reseptforslag

14:15 - 15:15

5. Fiber - egenskaper, valg

 • nye europeiske standarder - typer fiber; stål, PP-makrofiber, PP-brannsikringsfiber - dokumentasjon av fiber-innhold og -fordeling - funksjonskrav - dimensjonering - samvirke fiber/betong-seighet - prøving av seighet

15:15 - 15:30

Spørsmål / diskusjon / pause

15:30 - 16:30

6. Bersikring - Bruk av sprøytebetong ved ulik bergkvalitet

 • Ingeniørgeologisk kartlegging / dokumentasjon av bergmasser før sprøyting - eksempel på sikringsutførelse ved ulike geologiske problemstillinger - samvirke mellom bolter og sprøytebetong - sikringsomfang - fra spredt bolting til full utstøping - funksjonskrav til sprøytebetong

16:30 - 16:45

Spørsmål / diskusjon / pause

16:45 - 17:45

7. Tilsetningsstoffer og akselratorer - egenskaper, betydning, valg

 • Vannreduserende og plastiserende stoffer
 • Pumpeforbedrende og stabiliserende stoffer
 • Sprøytebetong retardere
 • Herdemembran
 • Intern herdere
 • Vannglass akselerator
 • Alkalifri akselerator
 • Fasthets utvikling med forskjellige typer akselerator

17:45 - 17:55

Spørsmål / diskusjon

17:55 - 19:00

8. Bergsikring - sprøytebetong brukt ved krevende forhold

 • Sikringstiltak ved sprakeberg, svelleleire, knusningssoner og aggressivt miljø
 • Sikring av store bergrom med takskive og pallsprenging
 • Levetidsbetraktninger
 • Vurdering av faresignaler som kan medføre kollaps
 • Tiltak for å hindre nedfall eller kollaps

19:00

Slutt for dagen

Onsdag 17. Oktober

09:00 - 09:45

9. Sprøyteutstyr og vedlikehold

 • Pumpe; skrue-, stempelpumpe, pulsering.
 • Slangedimensjon, rist
 • Sprøytemunnstykke, utforming, blanding av mørtel, akselerator og trykkluft
 • Trykkluft, trykk, luftforbruk, temperatur
 • Akselerator tank, pumpe, koblinger, måler.
 • Separat vannglass – alkalifri
 • Oppbevaring av akselerator, temperatur,(kolbe, kabler, etter frost, bunnfelling)
 • Rengjøring etter bruk
 • Smøring og ettersyn
 • Slitasjeutsatte deler, tilgroing
 • Utskiftings- og overhalingsintervaller
 • Tid og mannskap for vedlikehold

09:45 - 10:00

Spørsmål / pause

10:00 - 10:50

10. Sprøyteutførelse

 • Forberedelse før sprøyting
 • Bestilling og kommunikasjon
 • Rigging og oppstart
 • Utførelse av sprøyting, avstand, vinkel etc.
 • Avslutning og dokumentasjon

10:50 - 11:15

Spørsmål / pause

11:15 - 12:00

11. Sprøytebetongbuer

 • Ulike typer
 • Geometri
 • Armering
 • Plassering
 • Spesielle hensyn ved utførelse

12:00 - 12:30

12. HMS

 • Sikkerhet i tunnel
 • Sprøyting, sement- og akseleratorstøv, verneutstyr
 • Nedfall av kaker
 • Propp, opprensking
 • Eksos, sprengningsgasser, akselerator pH
 • Tidligfasthet, observasjon og prøving

12:30 - 12:45

Spørsmål

12:45 - 13:45

Lunsj

13:45 - 14:15

13. Brannsikring med sprøytebetong

 • Brannsikring på PE-skum
 • Spesielle forhold ved resept
 • Dilatasjonsfuger
 • Fordeling, påslagstykkelser
 • Innsprøyting av ståldetaljer
 • Overflate

14:15 - 14:30

Spørsmål / pause

14:30 - 15:15

14. Kvalitetssikring og kontroll

 • System for kontroll
 • Kompetansekrav for nøkkelpersonell
 • Produksjonskontroll
 • Samsvarskontroll
 • Identitetskontroll og produktdokumentasjon
 • Materialkontroll
 • Kontrollomfang

15:15 - 15:45

Pause

15:45 - 17:15

Sprøyting eller støp, teknisk / økonomisk vurdering - gruppediskusjon

 • Arbeidsprosedyre
 • Sikringsomfang
 • Betongresept
 • Krav til fasthetsutvikling
 • Kostnadsvurderinger

17:15 - 18:00

Gjennomgang og diskusjon av løsningsforslag

18:00

Slutt for dagen

Torsdag 18. Oktober

09:00 - 12:00

Eksamen - maks 3 timer

12:00

Slutt

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg og anlegg

En innføring i prosjekteringsledelse

25.–26. sep.

Bygg og anlegg

Sviktende grunnforhold

26. sep.
kl. 09:00–16:00